Редакційний штат

Головний редактор

Остап’як З.М. - доктор медичних наук, професор, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна)

Заступник головного редактора 

Лісовський Б.П. – кандидат  біологічних  наук, доцент, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна)

Відповідальний секретар

Мочернюк В.Б. - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна)

Редакційна колегія

Єдинак Г.А. - доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського (Україна)

Дутчак М.В. - доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор,  Національний університет фізичного виховання і спорту України (Україна)

Чорний В. - професор, доктор габілітований з фізичної культури, Жешувський Університет (Польща)

Чіразі М. - доктор філософських наук, професор, «Александру Іон Куза», Румунія

Виноградський Б.А. - доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського (Україна)

Заборняк С.- професор, доктор габілітований з фізичної культури, Жешувський Університет (Польща)

Круль П. - доктор габілітований з фізичої культури, професор, Жешувський Університет (Польща)

Яців Я.М.  кандидат педагогічних наук наук, професор, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна)

Цьось А.В. - доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (Україна)

Цинарський В. - доктор габілітований з фізичної культури, професор,  Жешувський Університет (Польща)

Альошина А.І. - доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, Східноєвропейський  національний університет імені Лесі Українки (Україна)

Рибалко Л.М. - доктор педагогічних наук, старший науковий  співробітник , Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (Україна)

Випасняк І.П. – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор , Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна)

Carlos G.G. - PhD in Physical Activity and Sport Sciences
Associate Professor Department of Physical and Sport Education, University of León, Spain

Стражнікова І.В. - доктор педагогічних наук, професор,  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна)

Ткачівська І.М. – кандидат  педагогічних  наук, доцент, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна)