ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СПОРТСМЕНІВ СУМО

Ключові слова: спортсмени сумо, термінальні цінності, інструментальні цінності, ціннісні орієнтації.

Анотація

Мета. Визначити особливості ціннісних орієнтацій спортсменів сумо. Методи. У дослідженні
взяли участь 83 особи віком від 7 до 45 років, серед них спортсмени сумо та інших видів спорту. У
дослідженні застосовано теоретичний аналіз та узагальнення наукових джерел, методику М. Рокіча
“Ціннісні орієнтації” і методи математичної обробки даних. Результати. Отримані дані дали можли-
вість встановити, що для спортсменів сумо пріоритетними термінальними цінностями є здоров’я,
життєва мудрість та розвиток, що свідчить про прагнення до фізичного, інтелектуального та
морально-етичного удосконалення. Серед інструментальних цінностей у спортсменів сумо перші три
місця займають вихованість, тверда воля та чесність. Висновок. Особливостями ціннісних орієнтацій
спортсменів сумо є спрямованість на формування особистості.
Ключові слова: спортсмени сумо, термінальні цінності, інструментальні цінності, ціннісні
орієнтації.

Посилання

1. Пірен М, Цілюрик О. Ціннісні орієнтації молоді в українському суспільстві на сучасному етапі.
Український науковий журнал “Освіта регіону”. 2011 [цитовано 2019 Лют 28]; (4). Доступно:
http://social-science.com.ua/author/646.
2. Чередніченко АВ. Аналіз термінальних життєвих цінностей груп студентів харківських вищих
навчальних закладів. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2014; 3(41): 116-120.
3. Ціннісні орієнтації сучасної української молоді. Виступ Міністра молоді та спорту України
І.О. Жданова. Парламентські слухання Верховної Ради України про становище молоді в Україні.
02.11.2016 р. [цитовано 2019 Лют 28]; Доступно: http://dsmsu.gov.ua/media/2016/11/03/6/Prezentaciya_
28_10_2.pdf.
4. Ляшенко ВМ, Гацко ОВ, Гнутова НП. Прояв життєвих цінностей у спортсменів (на прикладі легкої
атлетики). Молодий вчений. 2018; 4.3 (56.3). 55-9.
5. Толкунова І, Голець О. Особливості проявів ціннісних орієнтацій кваліфікованих спортсменів та їх
вплив на успішність змагальної діяльності. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному
суспільстві : збірник наукових праць. 2015; 1(29): 126-130.
6. Бондар АС, Томенко ОА, Середа НВ, Бондар ТС, Золочевський ВВ, Салтан ОМ. та ін. Організаційно-
управлінські умови розвитку неолімпійського спорту на Слобожанщині: монографія. Харків. 2017;
322.
7. Безкоровайний СБ. Організація фізкультурно-спортивної діяльності студентів вузів у процесі занять
сумо. Молодий вчений. 2018; 4 (56). 414-7.
8. Методика “Ціннісні орієнтації” М. Рокіча. [цитовано 2019 Лют 28]; Доступно: https://studfiles.net/
preview/5258514/page:36.
Опубліковано
2020-01-01
Номер
Розділ
Articles