ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК СЕРЕД ШКОЛЯРІВ ТА ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ

Ключові слова: фізична культура, спорт, школярі, шкідливі звички, вчитель, тренер

Анотація

Мета дослідження полягає у вивченні поглядів фахівців з фізичної культури і спорту до наявності
пагубних пристрастей серед школярів та дітей-спортсменів. Методи дослідження: анкетування,
математична статистика (середнє арифметичне).
Організація дослідження: було проведено анкетування серед вчителів фізичної культури та
тренерів ДЮСШ. Всього в анкетуванні взяли участь 100 респондентів, серед яких: 74 – вчителі фізичної
культури, 26 – тренерів ДЮСШ, 42 – представника міської школи, 58 – сільської, 65 – чоловіків та 35 –
жінок. Отримані результати: у статті аналізуються результати анкетування серед вчителів фізичної
культури та тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, щодо захоплення учнівською молоддю
негативними звичками.
Висновки: вказується, що найкращим засобом профілактики шкідливих звичок є фізична культура
і спорт. Існує певна низка причин, які є перепоною для використовування повною мірою можливостей
фізичної культури і спорту як засобу профілактики та позбавлення шкідливих звичок, а саме:
відсутність спортивних майданчиків за місцем проживання та відсутність коштів на оплату
спортивних послуг. Серед визначених причин захоплення школярів негативними звичками виявились
наступні: відсутність альтернативних інтересів (загалом – 47,0%, вчителі фізичної культури – 44,5%,
тренери ДЮСШ – 53,8%, фахівці міських ЗОШ і ДЮСШ – 80,9%, чоловіки – 47,6% та жінки – 45,7%), а
також 65,5% виборів серед спеціалістів сільських ЗОШ і ДЮСШ отримала причина – цікавість,
бажання розслабитись, надлишок грошей та вільного часу.
Ключові слова: фізична культура, спорт, школярі, шкідливі звички, вчитель, тренер.

Посилання

1. Польова А, Климок Я, Ханіна Т, Галевич В. Молодь за здоровий спосіб життя. Проблеми формування
здорового способу життя. Львів. 2007: 50-52.
2. Попов М. Технологія антиалкогольного виховання в сучасній школі. Рідна школа. 2005; №9/10: 22-24.
3. Тюрікова Л. Профілактика вживання наркотичних речовин серед учнівської молоді. Соціальна
педагогіка: теорія і практика. 2007; № 4: 69-74.
4. Щелкунов А. О. Соціально-педагогічна профілактика наркотичної залежності підлітків засобами фі-
зичної культури і спорту: автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02. Харківська
держ. акад. фіз. куль-ри і спорту. Харків, 2005: 20 с.
Опубліковано
2020-01-01
Номер
Розділ
Articles