ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В ПІДГОТОВЦІ БІЛЬЯРДИСТІВ З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ДО ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ

Ключові слова: адаптивний спорт, більярдний спорт, пул, порушення опорно-рухового апарату, підготовленість, програма, спеціальне обладнання

Анотація

Мета. Удосконалення підготовки висококваліфікованих більярдистів з порушеннями опорно-
рухового апарату. Методи. Для реалізації мети використовували такі методи: теоретичний аналіз і
узагальнення; метод експертних оцінок; педагогічне спостереження; педагогічне тестування; методи
математичної статистики. Результати. Метод експертних оцінок серед фахівців з 37-ми країн Європи
дозволив визначити перелік необхідних інноваційних розробок в адаптивному більярді: спеціалізовані
програми підготовки та модернізоване обладнання для більярдистів з неповносправністю (“рідкий
тальк”, спеціальні ремені для фіксації кия під час удару у спортсменів з травмами опорно-рухового
апарату в шийному відділі, модифікований “міст” для можливості виконання всіх технічних прийомів).
Інноваційні технології програмування підготовки до головних змагань року були впроваджені у трену-
вальний процес національної збірної команди більярдистів з травмами опорно-рухового апарату.
Ефективність впроваджених розробок підтверджена достовірним зростанням кількісно-якісних показ-
ників техніко-тактичної підготовленості та результативності змагальної діяльності більярдистів з
порушеннями опорно-рухового апарату. Висновок. Упровадження авторської інноваційної програми
сприяло підвищенню наступних показників: технічної підготовленості на 25, спеціальної фізичної
підготовленості на 44% та результативності змагальної діяльності на 40%. Доведена науково-при-
кладна актуальність розробленої програми підготовки та супутніх засобів підвищення ефективності
змагальної діяльності національної збірної з адаптивного більярду (пул), що не має на даний момент
аналогів. Дані розробки можуть бути використані в інших видах адаптивного спорту як в Україні, так і
у всьому світі.
Ключові слова: адаптивний спорт, більярдний спорт, пул, порушення опорно-рухового апарату,
підготовленість, програма, спеціальне обладнання.

Посилання

1. Борисова ОВ, Нагорна ВО, Митько АО. Програми підготовки висококваліфікованих більярдистів
Європи: експертна оцінка. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. 2018;
5 (24): 160-167.
2. Матвєєв СФ, Бріскін ЮА, Когут ІО та ін. Історичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спор-
ту інвалідів: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту. К.: Асконіт; 2011.250 с.
3. Нагорна ВО, Дорошенко МО, Грішко ЛГ, Новікова ІВ. Спортивні ігри як пріоритетний напрям
адаптивного спорту в Україні. Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по мате-
риалам LX Международной научно-практической конференции “Научная дискуссия: вопросы педа-
гогики и психологии”. 2017; 3(60): 223-229.
4. Нагорна ВО, Котляр АА, Дорошенко МО. Особливості змагальної діяльності більярдистів з пору-
шеннями опорно-рухового апарату. Спорт та сучасне суспільство: Матеріали X Міжнародної науко-
вої інтернет-конференції. 2017: 147-150
5. Larsson H. Principles to improve rules for tournament play for wheelchair billiard competition. Олімпій-
ський спорт і спорт для всіх: 14 міжнародний науковий конгрес, присвячується 80-річчю НУФВСУ.
2010: 644.
Опубліковано
2020-01-01
Номер
Розділ
Articles