ФОРМУВАННЯ РУХОВОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ 8–9 РОКІВ ДО ОСВОЄННЯ ТЕХНІКИ ПЛАВАННЯ

Ключові слова: навчання плавання, діти 8–9 років, рухова готовність до освоєння техніки

Анотація

У статті показано ефективність використання методики навчання плавання дітей 8–9 років на
основі попереднього формування рухової готовності до освоєння техніки.
Рухова готовність до освоєння техніки формується як на суші, так і у воді. На суші це – фікса-
ція положення плоскої кисті, координація при імітації плавальних рухів, здатність швидко переключа-
тися з напруження м’язів на розслаблення, вміння напружувати м’язи кінцівки, що працює і одночасно
розслабляти м’язи тої, яка не працює, розвиток дихальної функції. У воді це – освоєння специфічного
акту дихання, збільшення тривалості затримки дихання на вдиху, освоєння водоопірних навичок, здат-
ність пересуватися за допомогою кистей і передпліч, вміння змінювати положення тіла на плаву,
освоєння узгодження рухів рук, ніг і дихання.
У результаті застосування експериментальної методики навчання плавання в учнів
експериментальної групи приріст показників плавальної готовності та якість освоєння елементів
техніки способів плавання кроль на грудях та на спині були вище, в порівнянні з контрольною групою.
Ключові слова: навчання плавання, діти 8–9 років, рухова готовність до освоєння техніки.

Посилання

1. Копилов ПІ. Аналіз методик здоров’я формувального навчання плавання молодших школярів. Науко-
вий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2016; 10(80): 55-7.
2. Лаврентьева ДА. Влияние особенностей индивидуального профиля асимметрии на выбор структуры
движений ног в воде у детей младшего школьного возраста на этапе начального обучения плаванию.
Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2014 Июнь 10; 6(112): 100-3.
3. Волоскова ГВ, Дьячков ДВ, Максимова СА, Полунькова ИС, Лукашов ПА. Особенности начального
обучения плаванию детей 5-7 лет в условиях глубоководного бассейна. Ученые записки университета
имени П.Ф. Лесгафта. 2015 Янв 1; 1(119): 53-6.
4. Скалій ОВ. Комп’ютерні технології диференціації процесу фізичного виховання школярів (на прикла-
ді навчання плавання) [автореферат]. Львів: Львівський держ. ін-т фізичної культури; 2002. 18 с.
5. Шлячков РН. Эффективность методики ускоренного обучения плаванию детей младшего школьного
возраста. Вестник Тамбовского ун-та. 2006, Сент 10; 3: 495-9.
6. Мухина ЕА. Обучение плаванию детей 7–10 лет на основе предрасположенности к овладению плава-
тельными навыками [автореферат]. Малаховка: МГАФК; 1999. 20 с.
7. Сізова ВЮ. Дидактичні особливості використання методів випереджувального навчання початковому
плаванню. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2014; 12(53): 92-8.
8. Широканова ЛИ. Эффективность массового обучения плаванию в зависимости от последователь-
ности изучаемых способов, возраста и предварительной подготовки учащихся младших классов
[автореферат]. Минск: БГОИФК; 1990. 20 с.
9. Чернівецька міська рада. Програми міста [Інтернет] Чернівці: Web-майстер; 2000-2017 [оновлено
2019 Лют 13; цитовано 2019 Лют 28]. URL: http:// chernivtsy.eu/portal/12832-2.
10. Хальянд РБ, Каал РР, Тамп ТА. Модели спортивного плавания с методикой совершенствования и
контроля. Таллин; 1984. 98 с.
Опубліковано
2020-01-01
Номер
Розділ
Articles