ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ВУЛИЧНОЮ ГІМНАСТИКОЮ “STREET WORKOUT” НА ПОКАЗНИКИ СЕРЦЕВОСУДИННОЇ І НЕРВОВО-М’ЯЗОВОЇ СИСТЕМ У ЮНАКІВ

  • П. Євстратов Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • M. Осадець Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: серцево-судинна система, тонус м’язів, тепінг-тест, street workout

Анотація

Мета. Встановити вплив занять воркаутом на стан серцево-судинної і нервово-м’язової систем
у студентів і визначити його оздоровчий і тренувальний ефект. Методи. В педагогічному експерименті прийняли участь 19 студентів різних навчальних закладів міста Чернівці, які займаються різними стилями Street Workout. Для визначення функціонального стану серцево-судинної системи використовували метод Тесленка. Сутність методу полягає у визначенні ЧСС в положенні сидячи і стоячи за 15с. Для дослідження нервово-мязової системи використовували міотонометрію і тепінг-тест Є. Ільїна. Кількісні показники опрацьовували статистично з визначенням критерію Стьюдента. Дослідження проводили до і після тренування у вересні і в кінці грудня, тобто в кінці навчального семестру. Результати. Встановлено, що після чотирьох місяців занять вірогідно покращуються функціональні показники серцево-судинної системи та нервово-м’язової систем, зростає тонус двоголового і трьохголового м’язів плеча. За показниками динаміки максимального темпу рухів кисті, було виявлено достовірне їх збільшення у більшості спортсменів. Крім того, суттєво змінились типи графічної кривої після тренування на яких виразно проявляється феномен стабілізації максимального темпу рухів кисті у більшості спортсменів. Висновок. Отримані результати дослідження підтверджують наші припущення про те, що заняття вуличною гімнастикою несуть в собі як оздоровчий, так і тренувальний ефект а використані спортсменамси методики адекватно відображують реакцію різних фізіологічних систем організму на фізичне навантаження і можуть бути індикатором функціональної підготовки спортсменів. При аналізі показників тепінг-тесту було виявлено феномен стабілізації темпу рухів кисті, що на нашу думку може бути використаний як показник стану ЦНС в умовах спортивного тренування і змагань.
Ключові слова: серцево-судинна система, тонус м’язів, тепінг-тест, street workout.

Посилання

1. Євстратов ПІ, Циба Ю Г. Динаміка показників тонусу основних груп м’язів та психомоторної функції
спортсменів-пауерліфтерів в умовах змагань. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Вип. 44 Серія : педагогічні науки. фізичне виховання і спорт. Чернігів. 2007: 367-370.
2. Євстратов П І, Гауряк ОД. Особливості прояву сили нервової системи за тепінг-тестом у студентів
різної статі в умовах підвищеного емоційного стану і фізичного навантаження. Спортивний вісник
Придніпров’я. 2010; 2: 14-17.
3. Євстратов ПІ, Особливості показників тонусу м’язів і сили нервової системи у юнаків 17–20 років які
займаються “street workout”. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2016; 6(76): 45-49
4. Ежов СН, Кривощеков С. Г. Особенности психомоторних реакцій и межполушарных отношений мозга на етапах временной адаптации. Физиология человека. 2004; 30-2: 53-57.
5. Ильин ЕП. Методика експрес-диагностики свойств нервной системы по психомоторным показателям
(тепинг-тест). Самара, 2001: 528-530.
6. Круцевич ТЮ. Теорія і методика фізичного виховання: підручник. Методика фізичного виховання
різних груп населення. Київ: Олімпійська література, 2012; 1: 368.
7. Чукарин ВИ. и др. Електромеханическая тономиометрия. Теория и практика физической культуры.
1976; 4: 44-45.
8. Bodybuilding – Muscle and Fitness 101 Workouts. URL: hhtp://proc.com.Ua/2008/10/31/bodybuilding
muscleandfitness101workouts, html.
9. URL: https://nakachka.org.ua/scho-take-vorkau.
Опубліковано
2020-01-01
Номер
Розділ
Articles