ВПЛИВ ЗАСОБІВ ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН І КОГНІТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПІДЛІТКІВ 13–14 РОКІВ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ

  • Ю. Іванишин Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Л. Ковальчук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • І. Іванишин Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • А. Герасимчук Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: підлітки, фізичне виховання, скейтбординг, роллерспорт, психоемоційний стан, когнітивні властивості

Анотація

Метою дослідження є вплив занять екстремальними видами рухової активності на психоемоційний стан і когнітивні властивості підлітків. В експерименті приймали участь 20 підлітків НВК “Загальноосвітня школа-ліцей № 23 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника” (м. Івано-Франківськ). Тривалість формувального експерименту становила 9 місяців. З метою вивчення дії екстремальних факторів на когнітивні процеси та психоемоційний стан підлітків було використано психодіагностичний метод. У результаті дослідження встановлено, що підлітки, які займалися в позаурочний час скейтбордингом та роллерспортом, мали позитивні зрушення за такими психологічними якостями як тривожність, соціальна бажаність, локус-контроль і агресивність. Повторні вивчення механічної та логічної пам’яті показали, що у підлітків, які систематично займалися екстремальними видами рухової активності, вірогідно зріс об’єм механічної та логічної пам’яті, час утримання концентрації уваги, зменшилась кількість помилок у тесті.
Ключові слова: підлітки, фізичне виховання, скейтбординг, роллерспорт, психоемоційний стан,
когнітивні властивості.

Посилання

1. Березина ТН. О взаимодействии физических и интеллектуальных способностей. NB: Психология и
психотехника. 2012; 1: 1-24.
2. Бондар ТС. Перспективи розвитку неолімпійських видів спорту в сфері дозвілля. Стратегічне
управління розвитком галузі “фізична культура і спорт”. Харків: ХДАФК; 2015. 131 c.
3. Горкавий ВК, Ярова ВВ. Математична статистика: навч. посібн. К.: ВД “Професіонал”; 2004. 384 с.
4. Дубогай ОД, Євтушок МВ. Зміст та результативність шкільної інноваційної діяльності в системі здоров’язберігаючих технологій. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві:
зб. наук. пр. 2008; 1: 36-40.
5. Епифанова ЕС. Экстремальные виды активности как форма формирования стрессоустойчивости
тинейджеров. Психолог. 2014;5:16–38. URL: http://e–notabene.ru/psp/article_13238.html. DOI: 10.7256/
2306–0425.2014.5.13238.
6. Зуев ВН, Иванов ВА. Ценностные ориентации при выборе спортивных субкультур экстремальной
направленности. Теория и практика физической культуры. 2013; 12: 14-16.
7. Ильин ЕП. Психомоторная организация человека. СПб.:Питер; 2003. 384 с.
8. Калюжна ЄМ. Психологічні механізми особистісної тривожності у підліткового віці : автореф. дис. …
канд. психол. наук. Київ, 2008. 29 с.
9. Козьяков РВ, Орлова ЕА, Петрова ЕА, Еремин МВ. Особенности взаимосвязи эмоционального
интеллекта и копинг-стратегий подростков, занимающихся экстремальными видами спорта. Теория и
практика физической культуры. 2017; 4: 26-28.
10.Комінко СБ, Кучер ГВ. Кращі методи психодіагностики. Тернопіль: Карт-бланш; 2005. 406 с.
11.Коноплева ИН, Калягин ЮС. Саморегуляция психических состояний как элемент психологической
готовности к деятельности в экстремальных условиях. Психология и право. 2011; 4: 92-98. URL:
//psyjournals.ru/psyandlaw/2011/n4/49298.shtml.
12.Корольчук МС, Крайнюк ВМ. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та
екстремальних умовах. К.: Ника-Центр; 2006. 580 с.
13.Круцевич ТЮ, Благій ОЛ, Смоліус ГГ, та ін. Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності
експериментальних програм фізичного виховання в школі, їх змісту та технології реалізації. К.: Наук.
cвіт; 2006. 25 с.
14.Самойлов МГ, Бейгул ІО. Зміни в психіці дзюдоїстів в екстремальних умовах спортивної діяльності.
Слобожанський науково-спортивний вісник. 2011; 3: 146-49.
15.Brymer E, Schwitzer R. Extreme sports are good for your health: a phenomenological understanding of feaur and anxiety in extreme sport. J Health Psychol. 2012; 18(4): 447-87.
16.Cairney J, Veldhuizen S, Szatmari P. Motor coordination and emotional-behavioral problems in children.
Curr Opin Psychiatry. 2010; 23(4): 324-29.
17. Herting Megan M, Nagel Bonnie J. Differences in Brain Activity during a Verbal Associative Memory
Encoding Task in High- and Low-fit Adolescents. Journal of Cognitive Neuroscience. 2013; 25(4): 595-612.
18.Inchley J, Kirby J, Currie C. Longitudinal changes in physical selfperceptions and associations with physical
activity during adolescence. Pediatric Exercise Science. 2011; 23: 237-49.
19.Ruiz LM, Palomo M, Ramón I, Ruiz A, Navia JA. Relationships among multiple intelligences, motor performance and academic achievement in secondary school children. International Journal of Academic Research. Part B.2014; 6 (6): 1-9.
20. Salami SO. Personality and Psychological Well-Being of Adolescents: The Moderating Role of Emotional
Intelligence. Social Behavior and Personality: an international journal. 2011; 39(6): 785-94.
Опубліковано
2020-01-01
Номер
Розділ
Articles