ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СКАНДИНАВСЬКОЮ ХОДЬБОЮ НА ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ

  • T. Лясота Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • І. Васкан Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: скандинавська ходьба, фізичний стан, студенти

Анотація

Для рішення проблеми дефіциту рухової активності населення варто застосовувати традиційні і
нетрадиційні форми і засоби фізичної культури, які реалізуються в інноваційних навчальних та
фізкультурно-оздоровчих заняттях. Інноваційним засобом можна виділити скандинавську ходьбу або ходьбу з палицями. В сучасному суспільстві скандинавська ходьба – один із видів рухової активності, яка стрімко розвивається і поширюється Європою й світом адже регулярні заняття знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, збільшують стресостійкість організму і покращують загальне самопочуття. Мета нашого дослідження полягає у вивченні впливу занять скандинавською ходьбою на показники фізичного стану студентів закладів вищої освіти. У процесі дослідження були використанні такі методи: аналіз літературних джерел застосовувалися такі контрольні тести, необхідні для експрес – оцінки рівня фізичного стану по Апанасенко Г. Л.: а) антропометричні дані (зріст, маса тіла);б) частота серцево-судинних скорочень (ЧСС); в) артеріальний тиск (АТ); г) життєва ємність легенів(ЖЕЛ); д) функціональна проба (20 присідань за 30 секунд) [1].
Дослідження проводилось на базі факультету фізичної культури і здоров’я людини Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича. В дослідженні брало участь 34 хлопці-першокурсники різних спеціальностей‚ які відвідують заняття з фізичного виховання. Встановлено вплив скандинавської ходьби на показники фізичного стану студентів першокурсників.
Ключові слова: скандинавська ходьба, фізичний стан, студенти.

Посилання

1. Апанасенко ГЛ. Об информативности различных критериев физического развития. Гигиена и
санитария. 1984; 3: 58-9.
2. Копылов ЮА. Скандинавская ходьба с палками. Физическая культура в школе. 2014; 6: 49-50.
3. Микиша ДО. Скандинавська ходьба як засіб рухової активності для студентів спеціальних медичних
груп. Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів
кафедри фізичного вихованняі спорту : тези доповідей, м. Суми, СумДУ. 2013 Квіт 25: 75-8.
4. Мулик КВ, Лю Цзе. Особливості скандинавської ходьби.Основи побудови тренувального процесу в
циклічних видах спорту. Збірник наукових праць ХДАФК. 2018[цитовано 2019 Січ 15]; 2: 163-68.
5. Футорный CM. Двигательная активность и ее влияние на здоровье и продолжительность жизни
человека. Физической воспитание студентов. 2011; 4: 79-83.
6. Ободзінська ОВ, Пантус О.О, Сергеєва НЮ. Скандинавська ходьба як засіб фізичного виховання
студентів спеціальної медичної групи. Біологічні дослідження – 2018 : зб. наук. пр. Житомир. держ.
ун-т ім. І. Франка. 2018: 414-17.
7. Кузнецова BC. Скандинавская ходьба как форма занятий физической культурой для студентов вузов.
Биологический Вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени
Богдана Хмельницкого. 2015; 5(1а): 90-5.
Опубліковано
2020-01-01
Номер
Розділ
Articles