НАВЧАННЯ РУХОВИМ ДІЯМ У ВОЛЕЙБОЛІ

  • O. Прекурат Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • A. Кошура Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: теорія навчання, волейбол, рухові дії

Анотація

Мета нашого дослідження полягає у вивченні специфіки навчання рухових дій у волейболі. Методи
дослідження: Вивчення та аналіз науково-методичної літератури, індукції та дедукції, порівняння та
узагальнення. Випробування проходило на навчально-тренувальних заняттях в групі початкової підготовки першого року навчання в КДЮСШ з волейболу на базі Мілієвської ЗОШ І–ІІІ ступенів Вижницького району Чернівецької області. Основний експеримент проводився в Карапчівській ЗОШ І–ІІІ ступенів Вижницького району Чернівецької області, на базі 5–6 класів була сформована експериментальна група та контрольна група. В експериментальну групу увійшли юні спортсмени, що займаються в секції волейбол на основі розробленої методики. До контрольної групи увійшли учні секції волейболу, за загальноприйнятою методикою. Кількість осіб в обох групах було по 15 учнів. Раніше ніхто з учасників експерименту волейболом не займався. Результати: Нами було виділено основні елементи, які тренер повинен використовувати для навчання рухових дій – це демонстрація і ключові моменти. Нами виявлено, що досить ефективним для розучування рухових дій, для юних волейболістів, може слугувати метод цільового уявлення. Висновки: Встановлено, що недостатньо досліджень з розробки методичного забезпечення навчально-тренувального процесу з волейболу (особливо на початковому етапі навчання) з використанням теорії навчальної діяльності, основні положеннями якої дозволяють будувати навчання від загального до конкретного з розвитком знань, умінь і навичок в умовах рішення узагальнених навчальних завдань.
Ключові слова: теорія навчання, волейбол, рухові дії.

Посилання

1. Гакман АВ. Організація рекреаційно-оздоровчої діяльності дітей 11–14 років в умовах дитячого
табору відпочинку [дисертація]. Київ: Нац. унів-т фіз. вих. і спорту; 2012. 231 с.
2. Гакман АВ. Розвиток координаційних здібностей баскетболістів груп початкової підготовки. Молода
спортивна наука: ЛДІФКС. 2009: 209-212.
3. Головачук МГ. Основні аспекти удосконалення техніко-тактичної підготовки юних футболістів.
Young. 2018: Т. 55. № 3.3.
4. Горюк ПІ. Особливості збалансованого та спортивного харчування у панкратіоні. Young. 2018: Т. 55.
№ 3.3.
5. Горюк ПІ. Особливості харчування як засобу відновлення у панкратіоні. Young. 2017: Т. 43. № 3.1.
6. Железняк ЮД, Купянский ВА, Чагин АВ. Волейбол. Методическое пособие по обучению игре.
Москва: Олимпия. 2005: 112 с.
7. Кузнецова ЗИ. Критические периоды развития двигательных качеств школьников. Физкультура в
школе. 1975; 1: 7-9.
8. Ровний АС. Сенсорні механізми управління точнісними рухами людини. Харків: ХаДТФК. 2001. 220 с.
9. Худолій ОМ. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: Навчальний посібник. Харків:
“ОВС”. 2008. 406 с.
10. Hakman A. Et al. Analysis of Features of Motivational Priorities to Recreation and Recreational Activities of
Different Groups of People. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві.
2017; 2 (38): 85-90.
11. Hakman A, Nakonechniy I, Moseychuk Y, Liasota T, Palichuk Y. & Vaskan I. Training methodology and
didactic bases of technical movements of 9–11- year-old volleyball players. Journal of Physical Education
and Sport. 17(4): 2638-2642.
12. Hakman A, Nakonechnyi I, Balatska L, Filak Y, Kljus O, Vaskan I. Peculiarities of physical and mental
capacity of 6–9-year-old children under elementary school conditions. Journal of Physical Education and
Sport. 2018; Supplement issue 2: 1192-1198.
13. Hakman A, Vaskan I, Kljus O, Liasota T, Palichuk Y, Yachniuk M. Analysis of the acquisition of expertise
and mastery of physical skills for performing techniques by young footballers. Journal of Physical Education
and Sport. 2018; Supplement issue 2: 1237-1242.
Опубліковано
2020-01-01
Номер
Розділ
Articles