СИСТЕМАТИЗАЦІЯ РУХЛИВИХ ІГОР ТА РОЗВАГ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 15–17 РОКІВ ЗГІДНО ЇХ ПУЛЬСОВОЇ ВАРТОСТІ

Ключові слова: студенти, рухливі ігри та розваги, пульсометрія, серцево-судинна система, фізична підготовленість, рухові якості

Анотація

В статті поданий детальний аналіз досвіду застосування рухливих ігор як засобу педагогічного впливу та засобу психофізичного розвитку особистості. Проаналізована можливість застосування ігор серед контингенту студентів коледжів як з педагогічно-виховною метою і як фактору впливу на організм людини. Підібрані та складені в окремі блоки комплекси рухливих ігор різного педагогічнорозвиваючого характеру. Здійснений збір показників частоти серцевих скорочень студентів І–ІІ курсів, 15–17 річного віку під час застосування ігор та розваг в рамках експериментальної програми. Детально описана та наведена класифікація ігор за рівнем впливу їх на серцеву судинну систему студентів. Проаналізована можливість застосування та дозування ігор з метою розвитку певних фізичних якостей опираючись на отримані данні.

Посилання

1. Приступа ЄН, Слімаковський О, Лук’янченко М. Українські народні рухливі ігри, розваги та забави: методологія, теорія і практика. Дрогобич: Вимір. 1999.
2. Соломонко АО, Соломонко ВВ, Лисенчук ГА, Соломонко О. Вправи, ігри та розваги у вільний час : методичний посібник. Київ, 2012. 125 с.
3. Максименко СД. Загальна психологія. К.: Форум, 2000.
4. Дьяченко В. Новая дидиктика. М.: Народное образование, 2001. 496 с.
5. Кучер ВО, Григус ІМ. Застосування рухливих ігор та їх вплив на організм школярів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. журн. Х.: ХОВНОКУХДАДМ, 2013; № 1: 39-43.
6. Магльований АВ. Романюк О, Магльована Г. Дозування навантажень занять фізичним вихованням студенток. Молода спортивна наука України. 2015; Т. 2: 160-166
7. Приступа ЄН, Левків В І, Слімаковський ОВ. Українські народні ігри: монографія Л.: ЛДУФК, 2012. 432 с.
8. Демчишин АА, Мозола РС. Рухливі ігри. Київ : Радянська школа, 1985. 190 с.
9. Цьось AB. Фізичне виховання в календарній обрядовості українців: навчальний посібник. Луцьк: Надстир’я, 2000. 376 с.
Опубліковано
2020-01-03
Номер
Розділ
Articles