ВПЛИВ КОЛОВОГО ТРЕНУВАННЯ НА РОЗВИТОК М’ЯЗОВОЇ ВИТРИВАЛОСТІ СТУДЕНТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ

  • І. Самохвалова Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: м’язова витривалість, студенти спеціальної медичної групи, колове тренування

Анотація

В статті проведений аналіз динаміки зміни показників силової витривалості студенток, які за
станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи під час занять з фізичного виховання. Педагогічний експеримент проведений на базі Сумського національного аграрного університету. В тестуванні взяли участь 15 студенток першого курсу, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи.
Порівняльний аналіз результатів тестування до і після проведення педагогічного експерименту
засвідчив вірогідні зміни м’язової витривалості всіх досліджуваних м’язових груп. Абсолютні значення вказують на середній рівень досягнень студенток. Встановлено, що застосування силових вправ в процесі фізичного виховання студенток спеціальної медичної групи, які передбачали виконання їх в динамічному і статичному режимах з використанням власної ваги, еластичних гумових стрічок, опору партнера, тренажерів з постійним та змінним обтяженнями 20-60% від максимального забезпечує вірогідні зміни м’язової витривалості.
Ключові слова: м’язова витривалість, студенти спеціальної медичної групи, колове тренування

Посилання

1. Блават ОЗ. Науково-методичні основи тестування статичної силової витривалості студентів спеціальних медичних груп вишів. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2013; 3: 12-16.
2. Захаріна Є.А. Організація занять з фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп. Вісник
чернігівського педагогічного університету ім.Т. Г. Шевченка. 2015: 129, Т. 1: 103-106.
3. Круцевич ТЮ, Пангелова Н Є, Кривчикова ОД. Теорія і методика фізичного виховання: підруч.для
студ.вищ. навч.закл.фіз. виховання і спорту. К.: Національний університет фізичного виховання і
спорту України, вид-во “Олімп. л-ра”. 2017; Т. 2. 448 с.
4. Присяжнюк СІ. Використання здоров’язбережувальних технологій у фізичному вихованні студентів
спеціального медичного відділення. Теорія та практика. Київ. 2012. 425 с.
5. Самохвалова ІЮ, Мелюшкина ВВ, Клименченко ТГ. Оцінка стану соматичного здоров’я студенток
спеціальної медичної групи аграрного університету. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Чернигів. 2017; Вип. 143: 211-215.
6. Цись Н. Шляхи оптимізації фізичного виховання в спеціальних медичних групах. Фізична культура,
спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ “Планер”. 2016: 214-218.
Опубліковано
2020-01-01
Номер
Розділ
Articles