НАВЧАННЯ ПРИЙНЯТТЮ РІШЕНЬ ПІД ЧАС ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ

  • A. Слобожанінов Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: спортивне орієнтування, прийняття рішень

Анотація

Результат орієнтувальника на змаганнях складається з різних факторів, які взаємно впливають
один на одного і виходять по черзі на перший план у конкретних умовах. Для ефективного управління необхідно виділити основні чинники, які в кінцевому підсумку визначають спортивний успіх і не дублюють один одного. У статті обґрунтовано необхідність навчання прийняттю рішень спортсменіворієнтувальників під час змагань. У процесі прийняття рішень формуються альтернативні варіанти рішень і оцінюється їх перевага. З цим пов’язана інтегральна оцінка якості рішень, заснована на об’єктивному аналізі (знанні, досвіді, проведенні розрахунків) і суб’єктивному розумінні цінності, ефективності рішень. У спортивному орієнтуванні важливо “бігати не швидше, ніж думати”. Інакше кажучи, принципово важливим питанням є вміння приймати рішення під час проходження дистанції. Така постановка питання висуває особливі вимоги до підготовки спортсменів-орієнтувальників.
Ключові слова: спортивне орієнтування, прийняття рішень

Посилання

1. Бойкова ТЮ, Долгополов ВА. Подготовка специалистов в сфере ФКиС с учетом использования зарубежного опыта. Теория и практика физической культуры. 2014; № 7: 59-61.
2. Кузнецова ЗМ, Симаков ЮП. Возрождение олимпийской традиции. Педагогико-психологические и
медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2009; № 1: 136-139.
3. Лубышева, ЛИ. Спортивная культура в философском, историческом и социально-педагогическом
изменениях. Теория и практика физической культуры. 2014; 5: 30.
4. Попова АФ, Попов АН, Редреев ВА. Исследование вопросов обучения принятию решений в
спортивном ориентировании. Челябинск : УралГАФК. 1998: 51с.
5. Редреев ВА, Жуков МЮ. Принятие решений в сфере осуществления физкультурно-спортивной деятельности: практика, теория, методология. Менталитет экономической личности : сб. трудов. Челябинск : УралГУФК. 2014: 12-18.
6. Тынул ВИ. Спортивное ориентирование. М.: Просвещение. 1999: 159 с.
7. Чешихина ВВ. Специальная психологическая подготовка спортсменов-ориентировщиков. М.: ФСО
России. 1996: 56 с.
Опубліковано
2020-01-01
Номер
Розділ
Articles