ФАХОВИЙ СУПРОВІД МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ

Автор(и)

  • І. Фольварочний Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • O. Бідний Національний університет фізичного виховання і спорту України

Ключові слова:

інтерес до наукової роботи, фаховий досвід, наукове становлення, пошук наукового напряму

Анотація

Мета статті полягає у визначенні організаційних складових психолого-педагогічного супроводу
формування фахових компетенцій магістрів сфери фізичного виховання і спорту. У процесі формування дослідницьких завдань, виникла необхідність у проведенні експериментального дослідження. Було обстежено 57 студентів магістрів НУФВСУ. В процесі дослідження (інтерв’ювання) були застосовані метод мозкової атаки та дискусії.
Cеред дискусійних питань, які потребують подальшої розробки – технологія реалізації тьюторського підходу підготовки магістрів, яка передбачає: реалізацію в процесі навчання комплексного
підходу до підготовки спеціаліста-консультанта, менеджера та фасилітатора, що виражається у
врегулюванні та узгодженні різноманітних навчальних та виховних проблем.
В центрі уваги дослідницької роботи – різноманітні психолого-педагогічні функції управління навчальним процесом (діагностична, мотиваційна, комунікативна, методична).
Ключові слова: інтерес до наукової роботи, фаховий досвід, наукове становлення, пошук
наукового напряму.

Посилання

1. Імас Є, Борисова О, Когут І. Особливості змісту професійної підготовки фахівців сфери фізичної
культури та спорту щодо роботи з особами з інвалідністю.Фізичне виховання, спорт і культура
здоров’я у сучасному суспільстві. 2016; (3): 17-25.
2. Дутчак М, Баженков Є. Теоретичний аналіз дефініції “Оздоровчо-рекреаційна рухова активність” /
М. Дутчак. Спортивна наука України. 2015; № 5: 56-63.
3. Петровська ТВ. Формування педагогічної майстерності спортивного педагога на етапах професійного
становлення. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі
Українки. Серія: Фізична культура і спорт. Випуск 21, Луцьк, Східноєвропейський національний
університет ім. Л. Українки. 2016: 25-30.
4. Актуальні проблеми фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії: біомеханічні,
психофізіологічні та метрологічні аспекти: Матеріали І Всеукраїнської електронної науковопрактичної конференції з міжнародною участю (Київ, 17 травня 2018 р.) / ред. Г.В. Коробейніков, В.О. Кашуба, В.В. Гамалій. К.: НУФВСУ; 2018: 253 с.
5. Нежкина ЛЮ, Молонов ГЦ, Лебединский ВЮ. Педагогическое сопровождение личности в спорте как
условие успешной адаптации и самореализации после завершения спортивной деятельности. Вестник
Бурятского государственного университета. Педагогика. Улан-Удэ.2011; (1): 104-11.
6. Петровська Т, Малиновський А. Соціально психологічні складові іміджу спортивного тренера як
суб’єкта спортивної діяльності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ:
Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. 2016; 4 (74): 74-7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-01

Номер

Розділ

Articles