АПРОБАЦІЯ КАРТИ СКРИНІНГ-КОНТРОЛЮ БІОГЕОМЕТРИЧНОГО ПРОФІЛЮ ПОСТАВИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Автор(и)

  • Віталій Кашуба Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Наталя Носова Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Тетяна Коломієць Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Олена Бондар Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Богдан Лісовський ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

DOI:

https://doi.org/10.15330/fcult.34.45-52

Ключові слова:

контроль, біогеометричний профіль постави, діти старшого дошкільного віку, фізична реабілітація

Анотація

Мета. Розробити та апробувати карту візуального скринінгу біогеометричного профілю постави дітей 5–6 років у процесі фізичної реабілітації. Методи. У процесі дослідження використано
метод аналізу науково-методичної літератури, соціологічні методи (анкетування, опитування), методи кваліметрії та методи математичної статистики. Основним методом дослідження обрано педагогічний експеримент. Констатувальний етап передбачав отримання інформації про стан біогеометричного профілю постави дітей 5–6 років (n=76) у процесі фізичної реабілітації. Результати. Науково обґрунтована та апробована карта скринінг-контролю стану біогеометричного профілю постави дітей 5–6 років у процесі фізичної реабілітації, в умовах закладів дошкільної освіти, для своєчасної профілактики та корекції її порушень. Розроблена карта дає можливість розділити дітей з функціональними порушеннями постави за такими рівнями стану їх біогеометричного профілю постави:високий, вище за середній, середній та низький. Використання розробленої технології контролю стану біогеометричного профілю постави дітей 5–6 років у процесі фізичної реабілітації дозволило розподілити дітей з різними типами порушення постави за рівнями стану біогеометричного профілю. Отримані результати дослідження являлись підґрунтям для розробки комплексів фізичних вправ окремо для кожного типу постави на різних періодах фізичної реабілітації з урахуванням рівнів стану біогеометричного профілю постави дітей 5–6 років. Висновок. За рівнем стану біогеометричного профілю у 10,53% обстежених дітей зафіксовано низький рівень стану біогеометричного профілю постави за наявності комбінованих порушень постави у фронтальній і сагітальній площинах, у 19,74% зареєстровано вище за середній рівень
стану біогеометричного профілю постави за наявності такого порушення останньої, як сутула спина.
Ключові слова: контроль, біогеометричний профіль постави, діти старшого дошкільного віку,
фізична реабілітація.

Посилання

1. Альошина АІ. Профілактика й корекція функціональних порушень опорно-рухового апарату дошкільнят, школярів та студентської молоді у процесі фізичного виховання: монографія. Луцьк: ВежаДрук; 2015. 356 с.
2. Афанасьєв С, Афанасьєва О. Фактори ризику та клінічні детермінанти сколіотичної постави у дітей.
Спортивний вісник Придніпров’я. 2017; (1): 265–269.
3. Бичук ІО. Технологія профілактики плоскостопості дітей старшого дошкільного віку засобами
фізичної культури [дисертація]. Івано-Франківськ; 2011. 216 с.
4. Бондарь ЕМ. Коррекция функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата у детей 5–6 лет
с учетом пространственной организации их тела [автореферат]. Киев; 2009. 24 с.
5. Забалуева ТВ. Педагогические аспекты формирования возрастной осанки человека. Ученые записки
ун-та им. П. Ф. Лесгафта. 2009; (5): 27–31.
6. Кашуба ВА, Адель Бен Жедду. Профилактика и коррекция нарушений пространственной организации тела человека в процессе физического воспитания. К.: Знания Украины, 2005. 158 с.
7. Кашуба ВА, Носова НЛ. Характеристика біомеханічних властивостей стопи дітей 5–6 років у процесі
фізичної реабілітації = Characteristics of biomechanical properties of child’s foot 5–6 years old in the
physical rehabilitation process. Journal of Education, Health and Sport [Інтернет]. 2017; 7(5): 1086–1095.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2591638.
8. Кашуба ВА, Носова НЛ, Бондар ОМ. Характеристика соматометричних показників дітей 5-6 років з
різними типами постави, як передумова розробки концепції профілактики і корекції функціональних
порушень опорно-рухового апарату у процесі фізичної реабілітації = Characteristics of somatometric
indicators of children 5–6 years old with different postural types as a development precondition of the
concept on profilactic and correction of functional disorders of the support-motional apparatus during the
process of physical rehabilitation. Journal of Education, Health and Sport [Інтернет]. 2017;7(1): 789–798.
DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2591532.
9. Кашуба ВА, Носова НЛ, Козлов ЮВ. Теоретико-методичні основи технології фізичної реабілітації
дітей 5-6 років, з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату = Theoretical and
methodological foundations of the physical rehabilitation technology of children 5-6 years old, with
functional disorders of the support-motional apparatus. Journal of Education, Health and Sport [Інтернет].
2017;7(4):975-987. DOI: http:// dx.doi.org/10.5281/zenodo.2591606.
10.Корд Махназ. Фізична реабілітація дітей 6-8 років із порушеннями постави у фронтальній площині та
сколіотичною хворобою в умовах загальноосвітніх шкіл Ірану [автореферат]. Київ: НУФВСУ; 2010.
22 с.
11. Москаленко НВ. Фізичне виховання молодших школярів: монографія. Дніпропетровськ: Вид-во
“Інновація”; 2007. 252 с.
12. Носова НЛ. Контроль пространственной организации тела школьников в процессе физического
воспитания [диссертация]. Киев; 2008. 198 с.
13. Футорний С, Носова Н, Коломієць Т. Сучасні технології, які використовуються в процесі фізичного
виховання і реабілітації при порушеннях постави і плоскостопості у дітей старшого дошкільного віку.
Слобожанський науково-спортивний вісник. 2017;5(61):104-9.
14. Футорний СМ, Носова НЛ, Коломієць ТВ, Бишевець НГ. Стан проблеми формування та корекції
постави дітей 5–6 років = The state of the problem of the formation and correction of the posture of 5–6
year-old children. Journal of Education, Health and Sport [Інтернет]. 2017;7(3):803-818. DOI: http://dx.
doi.org/10.5281/zenodo.1167637.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-05

Номер

Розділ

Articles