РІВЕНЬ СТАНУ БІОГЕОМЕТРИЧНОГО ПРОФІЛЮ ПОСТАВИ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Автор(и)

  • Віталій Кашуба Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Інна Асаулюк Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.15330/fcult.34.138-145

Ключові слова:

візуальний скринінг, біогеометричний профіль постави, мистецькі спеціальності, фізичне виховання, студенти

Анотація

Інтенсифікація процесу навчання, психічне насичення та недостатній обсяг рухової активності обумовлює недостатній рівень фізичного стану студентського контингенту загалом та слабкість м’язового корсету зокрема. У той же час робоча діяльність студентів спеціальності “Музичне мистецтво” характеризується малозручною робочою позою, яка провокує тривале напруження м’язового корсету та, відповідно, ряд порушень постави. В процесі дослідження виявлено особливості стану біогеометричного профілю постави студентів дівчат І–IV курсів мистецьких спеціальностей, наступних спеціалізацій: акторське мистецтво, кіно фотозйомка, теорія музики; вокал, хорове диригування; оркестрові духові та ударні інструменти, народні інструменти; фортепіано, оркестрові, струнні інструменти; хореографія. Встановлено, що залежно від курсу навчання рівень стану біогеометричного профілю постави дівчат має певні особливості. Найвищий процент осіб із низьким рівнем стану біогеометричного профілю постави у дівчат спеціалізації “Фортепіано, оркестрові, струнніінструменти”. Отримані результати являлись підґрунтям для розробки коррекційної технології із використанням сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій та урахуванням стану біогеометричного профілю постави студентів освітніх закладів культури та мистецтв.
Ключові слова: візуальний скринінг, біогеометричний профіль постави, мистецькі спеціальності, фізичне виховання, студенти.

Посилання

1. Асаулюк ІО. Особливості фізичної підготовленості студентів закладів освіти в процесі фізичного виховання. Здоров’я, спорт, реабілітація, 2019. № 1 (5). С. 9-14. DOI: https://doi.org/10.34142/HSR.2019.05.01.01.
2. Випасняк ІП. Шанковський АЗ. Характеристика фізичної підготовленості студентів з нормальною поставою та різним рівнем стану біогеометричного профілю. Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-
педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2017. Вип. 11. С. 24-28. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2017_11_8.
3. Випасняк ІП. Шанковський АЗ. Характеристика фізичної підготовленості студентів з нормальною поставою та різним рівнем стану біогеометричного профілю. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-
педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2017. Вип. 11. -С. 24-28. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2017_11_8.
4. Дяченко АА, Асаулюк ІО, Маринчук ПІ. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів закладів освіти. Зб. наукових праць Міжнародної наукової конференції “Актуальні наукові дослідження в сучасному світі”. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип.11 (31), Ч. 3.
С. 90-93.
5. Кашуба В, Андрєєва О, Сергієнко К, Гончарова Н. Проектування системи моніторингу фізичного стану школярів на основі використання інформаційних технологій. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. К., 2006. № 3. С. 55–60.
6. Кашуба ВА, Адель Бенжедду Профилактика и коррекция нарушений пространственной организации тела человека в процессе физического воспитания К.: Знания Украины, 2005.158 с
7. Кашубa В, Асаулюк І, Дяченко А. До питання експертного оцінювання фізичних якостей студентів закладів освіти як передумови розробки фізкультурно-оздоровчих технологій . Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Вип. 7(26). Вінниця:
ТОВ “Планер”, 2019. С. 74-79. Режим доступу: http://93.183.203.244:80/xmlui/handle/ 123456789/4495.
8. Кашуба В, Асаулюк І, Дяченко А. Стан біогеометричного профілю постави студентів. Спортивний вісник Придніпров’я Науково-практичний журнал. № 2, 2019. С. 79-86. DOI: 10.32540/2071-1476-2019-1-079.
9. Кашуба ВА, Маслова ЕВ, Рычок ТН, Лопацкий СВ. Использование мультимедийных технологий в процессе физического воспитания различных групп населения. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /
Фізична культура і спорт”. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. Випуск 6 (88)17. С. 37-41.
10. Кашуба ВО. Асаулюк ІО, Дяченко АА. Підвищення ефективності професійно-прикладної фізичної підготовки студентів на основі використання мультимедійних технологій . Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2019. Вип. 1 (107). С. 25-29.
11. Кашуба ВО, Голованова НЛ. Інноваційні технології в процесі професійно-прикладної фізичної підготовки учнівської молоді : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 208 с.
12. Кашуба В, Лопацький С, Хабінець Т. Просторова організація тіла людини в процесі моніторингових досліджень . Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось,
А. І. Альошина. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. Вип. 25. С. 9-15.
13. Коновалов ИЕ. Программа формирования профессионально-прикладной физической культуры музыкантов-инструменталистов ССУЗ: учебно-методическая разработка. Набережные Челны: КамГИФК, 2007. 56 с.
14. Рязанцев АА. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов музыкальных вузов, исполнителей на духовых инструментах: дисерт канд. пед. наук 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. М. 2009. 140 с.
15. Юмашева ЛІ. Корекція порушень постави студентів музичного вищого навчального закладу у процесі фізичного виховання: автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. К., 2007. 20 с.
16. Kashuba Vitaliy, Asaulyuk Inna, Dyachenko Anna. To the question of use of health fitness in the process of professional and applied physical preparation of student youth. Journal of Education, Health and Sport. 2017.No. 7(7), рр. 1366-1378.
17. Kashuba Vitaliy, Asaulyuk Inna, Diachenko Anna. A modern view on the use of information technologies in the process of physical education of student youth. Journal of Education, Health and Sport., Vol. 7(2). – 2017. р. 765-775.
18. Kashuba V, Asaulyuk I. and Diachenko A. (2017) “Characteristics of the biogeometric profile of students’ posture in the process of vocational and physical training”. Journal of Education, Health and Sport. 7(6). p. 1255-1264. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2548845.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-05

Номер

Розділ

Articles