КВАЛІМЕТРИЧНА ОЦІНКА ФАКТОРІВ ПОРУШЕНЬ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ У ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ-ЧЕРЛІДЕРІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15330/fcult.1.42-50

Ключові слова:

кваліметрія, етап початкової підготовки, опорно-рухової апарат, черлідери, експертна оцінка

Анотація

Мета. Визначити  структуру факторів, які призводять до порушень опорно-рухового апарату в навчально-тренувальному процесі на етапі початкової підготовки (на прикладі черліденгу). Методи.  Для досягнення поставленої мети використали аналіз документальних матеріалів, кваліметрію – метод експертних оцінок. Експертну оцінку проводили за участю 19 експертів (тренерів зі стажем 5 років) Всеукраїнської федерації черліденгу груп підтримки спортивних команд. При проведенні експертизи методом надання переваги розрахункове значення коефіцієнта конкордації W становило 0,85 при (p < 0,05), тобто результатам проведеної експертизи можна довіряти, саму експертизу можна вважати такою, що відбулася, а думку експертів – узгодженою. Результати. Дослідження показало, що головними причинами, які призводять до порушень опорно-рухового апарату юних черлідерів на етапі початкової підготовки, а відтак і низької ефективності тренувального процесу є відсутність системи профілактики функціональних порушень (перше рангове місце) та незначна увага тренерів до функціонального стану опорно-рухового апарату юних (друге рангове місце). Висновок. Отже, проведена експертна  оцінка дозволила виокремити найголовніші фактори (відсутність обґрунтованих технологій  профілактики функціональних порушень опорно-рухового апарату юних черлідерів, незначна увага тренерів до функціонального стану опорно-рухового апарату юних черлідерів), які негативно впливають на   опорно-руховий апарат під час навчально-тренувальних занять.

Посилання

1. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. К.: Олимпийская литература, 2002. 296 с.
2. Зубкова Н.В. Конспект лекцій з дисципліни «Кваліметрія, управління якістю, сертифікація та конкурентоспроможність продукції». Національний технічний університет «Харківський ...http://web.kpi.kharkov.ua › 2016/12 › KL_Z 2021. Дата звернення 27.03.2021.
3. Кашуба В.А., Ярмолинский Л.М., Хабинец Т.А. Современные подходы к формированию здоровьесберегающей направленности спортивной подготовки юных спортсменов. Физическое воспитание студентов. Харьков, 2012; 2:34-37.
4. Кашуба В.А., Ярмолинский Л.М. Спортивная подготовка юных спортсменов и её здоровьесберегающая направленность. Теория и методика спортивной тренировки. 2013;1:30-35.
5. Кашуба В. А., Люгайло С. С., Щербина Д. В. Особенности соматической заболеваемости спортсменов на начальных этапах многолетней подготовки: анализ негативных тенденций. Теория и методика физической культуры. 2014;4:11–25.
6. Кашуба В. А., Люгайло С. С. Показатели соматического здоровья юных спортсменов как основа дифференцированного подхода к реализации программ физической реабилитации. Теория и методика физической культуры. 2015;1:59–79.
7. Кашуба В., Ярмолинский Л., Альошина А., Бичук О., Бичук І. Морфо-біомеханічні особливості юних спортсменів на початковому етапі підготовки. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. 2018; 30:175-184.
8. Кашуба В.О., Люгайло С.С., Футорний С.М. Інтеграція програм фізичної реабілітації в процес першого–третього етапів підготовки спортсменів при дисфункціях систем їх організму. Спортивна медицина і фізична реабілітація. 2019;1: 99-112.
9. Кашуба В, Ярош Г, Крикун Ю, Хабінець Т, Домашенко Н. Стан просторової організації тіла юних спортсменів як передумова розроблення й упровадження корекційно-профілактичних заходів у тренувальний процес. Вісник Прикарпатського університету. 2020;35: 60-68.
10. Кашуба В, Ярош Г, Хабінець Т. Характеристика соматоскопічних та соматометрічних показників юних боксерів. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020;37:114-120.
11. Кашуба ВО, Данильченко В, Вако І, Кримець О. З досвіду використання кваліметрії щодо ідентифікації рухових помилок при формуванні техніки рукопашного бою. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2020; 35: 42-48.
12. Платонов В. Н. Периодизация спортивной подготовки. Общая теория и ее практические приложения. К.: Олимп. лит., 2013. 624 с.
13. Kashuba V., Andrieieva O., Yarmolinsky L., Karp I., Kyrychenko V., Goncharenko Y., Rychok T., Nosova N. Measures to prevent functional muscular disorders in sports training of 7-9-year-old football players Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2020;20 (1): 366 – 371.
14. Todorova V, Podhorna V, Bondarenko O, Pasichna T, Lytvynenko Y, Kashuba V. Choreographic training in the sport aerobics. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES). 2019; 19 (6): 2315 – 2321.
15. Todorova VH, Pogorelova OO, Kashuba VO. Actual Tasks of Choreographic Training in Gymnatic Sports. International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP) 2020; 9 (6): 225-229.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-06