ПЛАНТОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ У СПОРТСМЕНІВ ТАЕКВОН-ДО ПРИ РІЗНИХ ТИПАХ СТОПИ

Ключові слова: стопа, таеквон-до, студенти-спортсмени, плантографія

Анотація

Мета роботи – виявити залежність плантографічних параметрів різної форми стопи з нейроміографічними показниками у спортсменів таеквон-до. Методи: дослідження стопи проведено плантографічним методом. Основну групу склали 32 спортсмени з плоскостопістю(ПС) І ступеня важкості. Групу контролю склали 35 практично здорових спортсменів. Реєстрація ЕМГ проводилась при допомозі “Нейро-ЕМГ-Мікро”. Результати Погіршення морфо-функціональних резервів стопи при ПС, яка виявляється у 28,9% спортсменів таеквон-до виражалося у зменшенні індексу Фрідланда і «плеснового кута стопи» на 14,7 %. Дослідження м’язів гомілки показали, що при ПС показник їх тонусу у «стані ізотонічного напруження» знижується на 17,0 %, індекс «скоротливої здатності м’язів» збільшився на 79,4 %; показник «додаткового розслаблення» зменшився на 24,4 %. Висновки плантографічні показники відповідають нейроміографічним даним, що дозволяє розробляти програми профілактики травматизму стопи у таеквон-до.

Посилання

1. Cornwall M.W. Relationship between static foot posture and foot mobility/ M.W. Cornwall, T.G. McPoil // J. Foot Ankle Res. - 2011.- Vol.4. - P.1–9.
2. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П Беспалько // Слагаемые педагогической технологи. – Москва : Педагогика, 1989. – 192 с.
3. Круцевич Т. Ю. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді / Т. Ю. Круцевич, М. І. Воробйов, Г. В. Безверхня. – Київ : Олімпійська література, 2011. – 224 с.
4. Кожевніков ОВ, Косов І.С., Сучасні підходи до лікування плосковальгусної деформації стопи у дітей і підлітків. Кубанський науковий медичний вісник. 2016; 5: 54-57.
5. Пінчук Д.Ю., Дудін МГ. Біологічний зворотний зв’язок по електроміограмі в неврології та ортопедії. Київ, 2015. 237 c.
Опубліковано
2022-12-06