ЗМІСТ ЦІЛЬОВИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ключові слова: програма, планування, період, напрями, розвиток

Анотація

Мета: вивчити досвід планування цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту в Івано-Франківській області.

Методи: теоретичний аналіз та узагальнення та аналіз документальних матеріалів.

Результати. Подальший розвиток фізичної культури та спорту на місцевому рівні зіткнувся зі значними ускладненнями внаслідок дії кризових явищ для сучасного українського суспільства. Тому актуальним є вивчення досвіду планування цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту в Івано-франківській області. Механізми державного регулювання фізичної культури та спорту будуються на засадах децентралізації. Серед основних напрямів розвитку фізичної культури та спорту в Івана-Франківській області після 2016 року відбулися певні структурні та змістові зміни, які в більшій мірі відображаються специфіку предметної сфери діяльності за визначеним напрямом.

Висновки. Для Програм розвитку фізичної культури та спорту в межах Івано-Франківської області упродовж 2012−2022 рр. Виявлено сталість визначень та формулювань базових положень при цьому фінансове забезпечення реалізації напрямів в їхніх межах систематично зростає. В окремих періодах систематично збільшується на 3,16−12,47%, проте спостерігаються роки найбільших відсоткових змін 36,48 та 109,57% порівняно з останнім роком попереднього періоду планування.

Посилання

1. Дутчак МВ. Теоретико-методологічні засади формування системи спорту для всіх в Україні [автореферат]. Київ; 2009; 41.
2. Лисейко КВ, Яців ЯМ, Пітин МП. Зміст наукового обговорення розвитку ігрових видів спорту в Україні в умовах децентралізації / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021;12(144)21: 84−90.
3. Лисейко КВ, Яців ЯМ. Розвиток спортивних ігор у територіальних громадах Івано-Франківської області: перспективи досліджень. Фізичне виховання та спорт. Запоріжжя, 2021;3:32−8.
4. Ліщук СВ. Механізми державного регулювання розвитку фізичної культури та спорту України [дисертація]. Рівне, 2015;200.
5. Мельник М, Пітин М. Кадрове забезпечення студентського спорту України впродовж 2000−2014 років. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015;11 (66):108−111.
6. Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки. Івано-Франківськ;8.
7. Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2022-2026 роки. Івано-Франкіськ;30.
8. Палатний А. Зміст нормативно-правових документів сфери фізичної культури та спорту в контексті розвитку олімпійських спортивних єдиноборств. Спортивна наука України, 2017;6(82):39−48.
9. Приходько В. До проблеми визначення сутності суб’єкта спортивної діяльності. Спортивний вісник Придніпров'я, 2017;2:125–31.
10. Приходько В. До проблеми удосконалення вітчизняної системи підготовки спортсменів. Спортивний вісник Придніпров'я,2018;1:70–5.
11. Путятіна Г. Інституційне забезпечення участі громади в розвитку сфери фізичної культури та спорту. Молодіжний науковий вісник Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Фізичне виховання і спорт, 2015;19:27–31
12. Регіональна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 роки. Івано-Франківськ;10.
13. Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020” : схвалена Указом Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
14. Сушко РО. Розвиток спортивних ігор в умовах глобалізації (на матеріалі баскетболу): монограф., Київ: Центр учбової літератури, 2017;360.
15. Шевчук І. Стратегічне планування та програмно-цільовий підхід розвитку фізичної культури та спорту в регіонах. Інвестиції: практика та досві, 2014;17:192–6.
Опубліковано
2023-03-07