ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Автор(и)

Ключові слова:

вправи, заклади освіти, інклюзивне середовище, “обіймальна машина”, тактиль- но-кінестетичний комфорт, тренажери, фізичне виховання

Анотація

Автори статті “Фізичне виховання із використання спеціального обладнання як засіб реалізації
результативного інклюзивного середовища сучасного закладу освіти” Н. Гнесь, Курнишев Ю., Циба Ю.,
Цибанюк О. проаналізували потребу використання спеціального обладнання у процесі фізичного
виховання як з дітьми з особливими потребами, так і з дітьми з унормованим розвитком. Дослідники
окреслили таке урізноманітнення як засіб реалізації сучасного та результативного розвиваючого інклюзивного середовища. Важливо, що в зміст запропоновані фізичні вправи із “стандартним” фізкультурним обладнанням (обручами, картонними коробками тунелями тощо), що не тільки стали
алгоритмом опанування “Сквізеру”, а й дозволять фахівцям сфери фізичної культури і спорту урізно-
манітнити заняття фізичною активністю, вирішити проблеми тактильно-кінестетичного комфорту
та гіпо/гіпер чутливості. В статті зроблено висновок про необхідність використання таких спеціалізо-
ваних тренажерів, як засіб корекційної роботи із дітьми з особливими освітніми потребами, так і з
всіма вихованцями закладів освіти в сучасній Україні.

Посилання

Борисенко Л.Л. Фізична культура як інклюзивне середовище. Система надання освіти дітям з
особливими освітніми проблемами в умовах сучасного закладу: збірник за матеріалами VІ Всеукр.
науково-практичної конференції (12 грудня 2018 р.). Лисичанськ : ФОП Чернов О.Г., 2018. С. 23-26.
2. Ґрандін Т. The world needs all kinds of minds. URL: https://www.youtube.com/watch?v=TVe-DaW-PNA.
3. Пилипчук О.П., Скрипка І.М. Методика проведення фізкультурно-оздоровчих занять з елементами
дзюдо для дітей з особливими освітніми потребами. Науковий часопис НПУ імені П. Драгоманова.
Вип. 1 (129). 2021. С. 83-87.
4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.06.2019 873 “Про затвердження Типового переліку
спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які
навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) заклад.
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. 530 “Про затвердження Порядку
організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти”.
6. Софій Н., Найда Ю. Середовище, що належить дітям: порадник для педагогів закладів дошкільної
освіти. URL: https://www.unicef.org/ukraine/media/4726/file/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%
D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5,%20%D1%89%D0%BE%20%D0%BD%D0%
B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8F
%D0%BC.pdf (дата звернення 10.03.2023 р.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-16