ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ У КОМПЛЕКСНОМУ ВІДНОВЛЕННІ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ШИЙНОЮ РАДИКУЛОПАТІЄЮ

Автор(и)

  • Наталія Козік Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича http://orcid.org/0000-0002-8226-061X
  • Наталія Стратійчук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича http://orcid.org/0000-0003-0639-5819
  • Юрій Боднар Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

DOI:

https://doi.org/10.15330/fcult.41.46-51

Ключові слова:

радикулопатія, корінцевий синдром, відновлення, терапевтичні вправи, ударно- хвильова терапія, біомеханічна стимуляція

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ефективності поєднання звичних методів відновлення з
тими, які використовуються відносно недавно. Мета дослідження полягала у теоретичному обґрунту-
ванні та практичному підтвердженні ефективності поєднання впливу терапевтичних вправ, масажу,
ударно-хвильової терапії, біомеханічної стимуляції та кінезіотейпування у комплексному відновленні при
шийній радикулопатії.
Під час експерименту були використані такі методи дослідження: вивчення та аналіз літе-
ратурних джерел із обраної тематики; аналіз даних медичної документації пацієнтів із шийною радикулопатією; соціологічні методи дослідження, соматоскопія та соматометрія; неврологічне об-
стеження, тестування сили м’язів за шкалою Ловетта, метод математичної статистики.
У результаті експерименту у більшості пацієнток пройшли основні патологічні симптоми або
зменшилась їх інтенсивність, збільшилась амплітуда рухів голови та верхніх кінцівок, зросла сила м’язів
верхніх кінцівок, покращились фізичний та емоційний стан. Вказані результати підтверджують гіпо-
тезу, що запропоноване поєднання методів відновлення може бути ефективним у фізичній терапії
пацієнтів із шийними радикулопатіями.

Посилання

1. Бандуріна К.В., Кузнєцов А.О. Реабілітаційні технології та масаж у відновленні функцій шийного
відділу хребта. Вісник Запорізького національного університету. 2015. № 1. С. 83-89
2. Вертеброгенні ураження нервової системи : навч.посіб. / О. А. Козьолкін та ін. Запоріжжя, 2020.
106 с.
3. Калмикова Ю.С., Федорова Р.І. Оцінка ефективності застосування засобів фізичної реабілітації при
шийному остеохондрозі. Фізична реабілітація та рекреаційнооздоровчі технології. 2016. № 2.
С. 29-33.
4. Кирпа Ю.І. Результати лікування дискогенних поперекових радикулопатій із застосуванням малоін-
вазивних втручань : автореф. дис.. … канд. мед. наук : 14.01.05 / Київ, 2005. 22 с.
5. Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації : навч. посіб. / Т. Бойчук, та ін. Львів :
ЗУКЦ, 2010. 240 с
6. Полянська О. С., Тащук В. К. Медична та соціальна реабілітація : навч. посіб. Чернівці : Медака-
демія, 2004.
7. Попадюха Ю.А. Сучасні комп’ютеризовані комплекси та системи у технологіях фізичної реабі-
літації : навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2017. 300 с.
8. Саїнчук А.М. Фізична реабілітація хворих шийно-грудним остеохондрозом і гіпертонічною хворо-
бою : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / МОНУ, НУФВСУ. Київ,
2017. 20 с
9. Шевага В. М., Паєнок А. В., Задорожна Б. В. Невропатологія : підручник. Вид 2-е., переробл. і
допов. Київ. 2009. 656 с
10. Auvіnen J., Tammelіn T., Taіmela S., Zіttіng P., Kaіppіnen J. Neck and shоulder paіns іn relatіоn tо
physіcal actіvіty and sedentaіy actіvіtіes іn adоlescence.Spіne. 2007 Apr 20. V. 32. № 9. P. 1038-1044.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-18