ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОСНОВНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ДІВЧАТ 12-13 РОКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД МАСИ ТІЛА

Ключові слова: підлітковий вік, маса тіла, функціональний стан, дівчата

Анотація

Мета дослідження – здійснити порівняльний аналіз показників функціонального стану основних
систем організму дівчат 12-13 років з нормальною та недостатньою масою тіла. Матеріал і методи
дослідження – теоретичний аналіз фахової науково-методичної літератури, метод порівняння та
зіставлення, антропометричні, фізіологічні методи дослідження, методи математичної статистики.
Отримані результати. Встановлено, що показники функціонального стану основних систем організму
дівчат 12-13 років із дефіцитом маси тіла знижені порівняно із дівчатами з нормальною масою тіла.
Встановлено, що показник ЖЄЛ дівчат 12-13 років із недостатньою масою тіла статистично значуще
(p<0,05) менший, ніж у дівчат із нормальною масою тіла. За показниками життєвого, індексу
Робінсона та індексу Руф’є дівчата 12-13 років відповідають низькому та нижче середньому рівням.
Висновки. За результатами дослідження встановлено, що показники функціонального стану дівчат
підлітків 12-13 років з нормальною і недостатньою масою тіла мають достовірні відмінності.

Посилання

1. Андреева ЕВ. Программирование физкультурно-оздоровительных занятий девочек 12-13 лет: дис.
канд. наук по физическому воспитанию и спорту: 24.00.02. К., 2002. 215 с.
2. Андрєєва ОВ, Максименко АО. Сучасні підходи до корекції дефіциту маси тіла дівчат-підлітків
засобами оздоровчого фітнесу. Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія. 2020;2:38-42.
3. Гозак С, Єлізарова О, Станкевич Т. Спосіб оцінки адаптаціно-резервних можливостей організму
дітей шкільного віку. URL: http://www.health.gov.ua/www.nsf/16a436f1b0cca21ec22571b300253
d46/395c983256d59ed5c225828400319b27/$FILE/Inf_lyst_229-2011.pdf.
4. Павленко І. Застосування засобів оздоровчого фітнесу для корекції ваги дівчат старшого шкільного
віку. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2016; 6: 69-73.
5. Устинов АВ. Права підлітків в охороні здоров’я: МОЗ України пропонує їх розширити. URL:
https://www.umj.com.ua/article/133178/prava-pidlitkiv-v-ohoroni-zdorov-ya-moz-ukrayini-proponuye-yihrozshiriti.
6. Artero EG, España-Romero V, Ortega FB, et all. Health-related fitness in adolescents: underweight, and
not only overweight, as an influencing factor. The AVENA study. Scand J Med Sci Sports. 2010; 20(3):
418-27. https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2009.00959.x.
7. Dick B, Ferguson BJ. Health for the world’s adolescents: a second chance in the second decade. J Adolesc
Health. 2015;56(1):3-6. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2014.10.260.
8. Galan Y, Andrieieva O, Yarmak O. The relationship between the indicators of morpho-functional state,
physical development, physical fitness and health level of girls aged 12-13 years. Journal of Physical
Education and Sport, 2019;19(2), 1158–1163. https://doi.org/10.7752/jpes.2019.02168
9. Galan Y, Andrieieva O, Yarmak O, Shestobuz O. Programming of physical education and health-improving
classes for the girls aged 12-13 years. Journal of Human Sport. 2019;15(3):525-34. https://doi.org/
10.14198/jhse.2020.153.05.
10. Kantanista A, Osiński W. Underweight in 14 to 16 year-old girls and boys: prevalence and associations
with physical activity and sedentary activities. Ann Agric Environ Med., 2014;21(1):114-9.
11. Mota J, Santos P, Guerra S, et al. Differences of daily physical activitylevels of children according to body
mass index. Pediatr Exerc Sci. 2002; 14: 442–52.
12. Ochiai H, Shirasawa T, Nanr, H. et al. Lifestyle factors associated with underweight among Japanese
adolescents: a cross-sectional study. Arch Public Health 2017;75:45. https://doi.org/10.1186/s13690-017-
0213-9.
13. Singh JK, Acharya D, Rani D, Gautam S, Thapa Bajgain K, Bajgain BB, Park JH, Yoo SJ, Poder TG,
Lewin A, Lee K. Underweight and Associated Factors Among Teenage Adolescent Girls in Resource-poor
Settings: A Cross-sectional Study. Risk Manag Healthc Policy. 2021;14:9-19. https://doi.org/10.2147/
RMHP.S280499.
Опубліковано
2024-01-19