СТАН ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

  • Олександр Томенко Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка https://orcid.org/0000-0002-1097-965X
  • Сергій Матросов Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
  • Тимур Москаленко Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Ключові слова: спортивні майданчики, заклади освіти, фізична культура і спорт

Анотація

Мета – визначити стан та функціональне призначення відкритих спортивних майданчиків
закладів освіти Сумської міської територіальної громади. Матеріал і методи: аналіз та узагальнення
науково-методичної літератури, методика оцінювання параметрів функціонального призначення відкритих спортивних майданчиків. Обстеженню з червня по вересень 2022 року, підлягало 19 відкритих спортивних майданчиків. Результати. В результаті дослідження найвищу оцінку (7,88 бали) отримала
група характеристик функціонального призначення спортивних майданчиків “доступність/безпека”,
найнижчими виявилися оцінки такої групи характеристик як “благоустрій/комфорт” – 5,27 бала. На
більшості спортивних майданчиків передбачено від 3 до 4 функціональних зон для певного різновиду
рухової активності. На багатьох функціональних зонах майданчиків недостатньо відповідного спортив-
ного інвентарю.

Посилання

1. Банько В. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів. Київ: Дакор; 2008. 328 с.
2. Борек З. Польський досвід оздоровчо-рекреаційної діяльності з використанням спортивних споруд
типу “Орлик”. Спорт. наука України. 2015; 2: 48-54.
3. Буговик О. Туристичні споруди та особливості їх будівництва. Київ: Інновація; 2008. 256 с.
4. Векліч В. Оцінка матеріально-технічного забезпечення фізичного виховання у загальноосвітніх
школах України. Фіз. виховання спорт та культура здоров я у сусп-ві. 2019; 4 (44): 47-52.
5. Гончаренко В. Матеріально-технічне забезпечення фізичного виховання в освітніх закладах. Вісн.
Нац. ун-ту фіз. виховання і спорту України. 2017; 5: 42-47.
6. Жуковський О. Удосконалення управління фізкультурно-оздоровчою діяльністю в закладах освіти.
Фіз. культура спорт та здоров я нації. 2018; 3 (38): 31-33.
7. Кравченко О. Особливості забезпечення фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Зб.
наук. пр. Нац. ун-ту фіз. виховання та спорту України. 2018; 2: 63-68.
8. Крижанівська О. Фізична культура студентів в Україні: сучасний стан та перспективи. Фіз.
виховання спорт та культура здоров’я у сусп-ві. 2018; 3 (37): 35-40.
9. Криворучко ВМ, Дворник ОВ. Методичні аспекти фізичного виховання студентів у вищих
навчальних закладах. Педагогіка і психологія. 2019; 1 (36): 60-65.
10. Мандюк АБ. Теоретико-методичні основи формування культури вільного часу школярів з викорис-
танням різних форм рухової активності : дис. ... д-ра наук з фізичного виховання та спорту зі спе-
ціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Львів: Львівський
державний університет фізичної культури імені Івана Боберського; 2021. 345 с.
11. Морозов В. Проблеми фізичного виховання в українських навчальних закладах: історія, теорія і
практика. Київ: КНТ; 2016. 232 с.
Опубліковано
2024-01-19