ВПЛИВ ПРОГРАМИ ПЛАВАННЯ НА БІОЛОГІЧНИЙ ВІК ЛЮДЕЙ 50–60 РОКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15330/fcult.42.36-41

Ключові слова:

старіння, антиейджинг, біологічний вік

Анотація

Приведено результати дослідження авторської програми для осіб у віці 50-60-років. Оцінювали біологічний вік за методом В.П. Войтенко. Застосування програми оздоровчого плавання сприяло зменшенню біологічного віку людей 50 - 60 років. Встановлено, що старіння супроводжується рядом негативних змін як у фізіологічній, так і у психологічній сферах. Зокрема, зниження емоційного контролю, підвищення вразливості та втрата ініціативи можуть призводити до депресивних станів та тривоги у старіючих людей. Підтверджено здатність фізичних вправ підвищувати функціональні можливості організму людини не залежно від віку у якому вони розпочаті. Запропонована програма може використовуватись як геропротекторний засіб фізичного виховання.

Посилання

1. Ахаладзе М.Г. Оцінка темпу старіння, стану здоров’я і життєздатності людини на основі визначення біологічного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. наук : спец. 14.03.03. Київ, 2005. 43 с.
2. Балогова Б. Особливості проблематики старіння в контексті соціальної підтримки людей поважного віку. Social work and education. 2022. № 9. С. 331 – 337.
3. Горощук А. Детермінанти старіння людського організму. Дослідницько - краєзнавчий музей. «Соціально значущі ініціативи молоді - громаді». 2019. №1. С 11 - 16.
4. Джуган Р.І. Концептуалізація поняття «успішне старіння» у соціогуманітарних науках та соціології. Вісник Львівського універститету. Серія соціологічна. 2020. № 14. С 46 – 55.
5. Коробейніков Г. Біологічний вік та фізична активність. Теорія і практика фізичного виховання і спорту. 2007. № 1. С. 60 – 63.
6. Коробейніков Г. Біологічні механізми старіння і рухова активність людини. Фізична активність, здоров’я і спорт. 2010. № 2. С. 3 – 13.
7. Мушенюк І. Антистарість, антиейджинг, анти хвороби, або дещо про теорію довголіття. Medix Anti-aging. 2010. № 4. С. 62 – 65.
8. Ніколенко О.І. Фізична культура і спорт як засоби попередження передчасного старіння людини. Реабілітаційні та фізкультурно – рекреаційні аспекти розвитку людини. 2021. № 9. С. 182 – 186.
9. Піменова О. Старіння людини в сучасних умовах: особливості та перспективи для активного довголіття. «Соціологічні студії». 2019. №2. С. 30 - 34.
10. Ступчук Я. Сучасний стан старіння населення у Україні. «Сталий розвиток України. Проблеми і перспективи»: матеріали наук. - практ. конф. Камʼянець - Подільський, 2020. С 18 - 21.
11. Фединяк Н.В. Антиеджингові властивості плавання. Вісник Прикарпатського національного університету: серія фізична культура. 2013. № 18. С. 108 – 116.
12. Фединяк Н.В. Вплив занять оздоровчого плавання на біологічний вік та функціональні можливості людей 30-35 років. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2014. № 4. С.
63 – 68.
13. Філіппов Н.Н. Гормональні зміни у чоловіків різного віку та тренованості при фізичних навантаженнях. Актуальні проблеми фізичної культури, спорту, фізичної терапії, та ерготерапії: біомеханічні, психофізіологічні та метрологічні аспекти: всеукр. наук. - практ. конф. Київ, 2018. С. 171 - 172.
14. Харковлюк - Балакіна Н.В. Фізіологічна оцінка стану здоров’я та темпу старіння осіб із різним способом життя. Актуальні проблеми фізичної культури, спорту, фізичної терапії, та ерготерапії: біомеханічні, психофізіологічні та метрологічні аспекти: всеукр. наук. - практ. конф. Київ, 2018. С. 172 - 174.
15. Arbab-Zadeh A. Effect of Aging and Physical Activity on Left Ventricular Compliance. Journal of the American Heart Association. 2010. Vol. 13. P. 1798 – 1805.
16. Catherine A. The Relationship Between Expectations for Aging and Physical Activity Among Older Adults. Age-Expectations and Low Physical Activity. 2015. Vol. 12. P. 911 – 915.
17. Danielle L. Physical activity and Risk of Cognitive Impairment and Dementia in Elderly Persons. Original Contribution. 2021. Vol. 58. P. 498 – 504.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-05