ПЕРШІ КОНТАКТИ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША З ГАЛИЧИНОЮ (1858–1865 рр.)

  • Ігор Райківський

Анотація

У статті висвітлюються контакти Пантелеймона Куліша з Галичиною, що охоплюють період від першого приїзду українського письменника і громадського діяча до Львова влітку 1858 р. і до переходу на державну службу наприкінці 1864 р. та появи останніх публікацій у часописах “ранніх” народовців на початку 1865 р. П. Куліш відіграв особливу роль в утвердженні української національної ідеї серед галичан, особливо в 1867 р. – на початку 1870-х рр., підтримував діяльність місцевих народовців. Значну увагу звернено на листування П. Куліша з Я. Головацьким після знайомства в 1858 р., його взаємини з ліде­ра­ми народовців Д. Танячкевичем і К. Климковичем, русофілом Б. Дідицьким та ін. Різножанрові твори П. Ку­ліша – як нові, так і раніше опубліковані, насамперед з альманаху “Кіевлянинъ” 1840 і 1841 рр. та пе­тербурзького журналу “Основа” (1861–1862 рр.) – регулярно друкувалися в народовській пресі у Львові – часописах “Вечерниці” (1862–1863 рр.), “Мета” (1863–1865 рр.) і “Нива” (1865 р.). Водночас П. Куліш друкувався в русофільських виданнях – газеті “Слово” і літературному збірнику “Галичанинъ”, що на початку 1860-х рр. проявляли інтерес до нової української літератури. Кулішеві зв’язки з галицькими діячами перервалися після його призначення російським чиновником у Варшаві в умовах посилення антиукраїнських репресій царизму та внутрішньої кризи в діяльності галицьких народовців. З новою силою інтерес П. Куліша до Галичини проявився з 1866 р.

Ключові слова: Пантелеймон Куліш, український діяч, Галичина, контакти, часопис, народовці, русофіли.

Опубліковано
2020-12-20
Номер
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають