УЯВЛЕННЯ МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА ПРО АВСТРІЙСЬКУ ГАЛИЧИНУ ТА ЙОГО ВЗАЄМИНИ З КРАЯНАМИ

Автор(и)

  • Ігор Райківський

DOI:

https://doi.org/10.15330/gal.34.23-36

Анотація

 

У статті висвітлюється вплив М. Максимовича на національний рух в австрійській Галичині 30–70-х рр. ХІХ ст. В уявленні видатного українського дослідника-народознавця Галичина була не­від’ємною частиною русько-українського простору. Він зробив вагомий внесок в обґрунтування само­бутності та єдності української (“руської”, “малоруської”) мови і фольклорної спадщини обабіч авст­ро-російського кордону, спільності історичного минулого Галичини з підросійською Україною. М. Мак­си­мовичу так і не довелося особисто побувати в Галичині, але він підтримував багатолітні листовні сто­сунки з діячами “Руської трійці” І. Вагилевичем та Я. Головацьким, істориком Д. Зубрицьким. Ко­респон­денція мала інформаційно-науковий характер, охоплювала питання обміну книжками, відомостями про наукове й літературне життя. Галицькі народовці з 1860-х рр. використовували творчий доробок М. Макси­мовича у своїй видавничій діяльності для обґрунтування національної самобутності українського народу.

Ключові слова: Михайло Максимович, національний рух, народознавство, взаємини, діяч, Галичина.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-10

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають