СПОГАДИ КОЛИШНЬОГО МОСКВОФІЛА ОСИПА МАРКОВА-МОЛОДШОГО В ЕМІГРАЦІЇ: “СЕРЦЕМ І ДУШЕЮ ЗВ’ЯЗАНИЙ З УКРАЇНОЮ”

Автор(и)

  • Ігор РАЙКІВСЬКИЙ

DOI:

https://doi.org/10.15330/gal.36.232-247

Анотація

У статті, що є передмовою до публікації автобіографічних спогадів Осипа Осипа Маркова (1890–1976 рр.) – славіста, правознавця та етнографа, уродженця м. Львова, розкрито загальні особли- вості українського національного руху в Галичині ХІХ – початку ХХ ст., їх вплив на формування і роз- виток світогляду діяча. У молоді роки О. Марков-молоший був тісно пов’язаний з москвофільським сере- довищем, зокрема його батько Осип і рідний дядько Дмитро Маркови були одними з лідерів галицького москвофільства (русофільства) – течії, що обстоювала історичну і мовно-культурну єдність краю з панруським простором на сході, відкрито орієнтувалася на російську мову і культуру. Молодший О. Марков отримав виховання в родинному колі та освіту в москвофільському дусі, мав на початку громадської діяльності зв’язки з проросійськими діячами. Однак, опинившись після поразки української революції в еміграції, в Чехо-Словаччині, він поступово перейшов на українські національні позиції, відчув “серцем і душею” свою спорідненість з Україною. Останні роки життя прожив у Братиславі, де й похований. Стаття дає уявлення про середовище й умови, в яких відбувалася еволюція ідейних поглядів О. Маркова від москвофільства до українофільства. У додатку подано його автобіографію, яку вперше опублікував український дослідник з Пряшева Микола Мушинка в словацькому науковому збірнику (1992 р.), але вона маловідома в Україні. Машинописна копія автобіографічних спогадів О. Маркова, що дають уявлення про складність і суперечливість процесу формування модерної національної самосвідо- мості на західноукраїнських землях в ХІХ–ХХ ст., зберігається у відділі рукописів Львівської національ- ної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України.

Ключові слова: Осип Осипович Марков, автобіографія, москвофіл, науковий і громадський діяч, національна самоідентифікація, Галичина, Чехо-Словаччина.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають