Editorial Team

Editor in Chief

Associate Editors

 • Andriy Zagorodnyuk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 • Olena Budnyk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Editorial Board (Economics)

 • Valentyna Yakubiv, Doctor of Economics, Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 • Yuliia Maksymiv, PhD in Economics, Associate Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine (Executive Secretary)
 • Iryna Piatnychuk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 • Mariya Pylypiv, PhD in Economics, Sikich LLP, United States
 • Ecaterina Daniela Zeca, Assoc. prof. dr., University ”Dunarea de Jos” of Galati, Romania
 • Halyna Voznyak, Doctor of Economics, Senior Researcher, National Academy of Sciences in Ukraine, Ukraine
 • Diana Szelenko, PhD in Economics, Associate Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 • Tetiana Shmatkovska, PhD in Economics, Associate Professor, Lesya Ukrainka Eastern European National University
 • Nadiia Pylypiv, Doctor of Economics, Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 • Nazariy Popadynets, PhD in Economics, Senior Researcher, National Academy of Sciences in Ukraine, Ukraine
 • Ivan Balanyuk, Doctor of Economics, Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 • Radoslav Dzuiba, University of Lodz, Poland
 • Ivan Burtniac, Doctor of Economics, Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 • Paulina Filip, PhD in Economics, University of Rzeszow, Poland
 • Olena Dymchenko, Doctor of Economics, Professor, Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine
 • Zofia Wysokińska, Prof. dr hab., full professor, University of Lodz, Poland
 • Olha Zhuk, PhD in Economics, Associate Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Editorial Board (Pedagogy)

 • Olena Budnyk, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine (Volume Editor)
 • Olga Dziabenko, Project Officer/Researcher, University of Deusto, Spain
 • Oksana Kondur, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 • Violetta Lappo, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 • Anton Lisnik, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Catholic University in Ruzomberok, Slovakia
 • Piotr Mazur, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, The State School of Higher Education in Chelm, Poland
 • Halyna Mykhailyshyn, Doctor of Philosophy, PhD in Pedagogical Sciences, Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 • Marios Papaevripidou, PhD in Pedagogical Sciences, University of Cyprus, Cyprus
 • Anna Sajdak-Burska, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Jagiellonian University in Krakow, Poland
 • Olesia Smolinska, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyy, Ukraine
 • Valentina Ternopilska, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine
 • Nicoletta Xenofontos, PhD in Pedagogical Sciences, University of Cyprus, Cyprus
 • Larysa Zahrai, Doctor of Psychological Sciences, Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 • Tetyana Blyznyuk, PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine (Literary Editor and Corrector)

Editorial Board (Philology)

 • Vasyl Greshchuk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 • Vitaliy Kononenko, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 • Stefan Kozak, Warsaw University, Poland
 • Mykola Kugutiak, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 • Andriy Levytsky, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
 • Oleh Ostapovych, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 • Leonid Rudnytzky, La Salle University, USA
 • Larysa Zahrai, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 • Iryna Kononenko, University of Warsaw, Poland
 • Sergiy Makcymenko, Institute of Psychology of G.S. Kostyuka NAPN of Ukraine, Ukraine
 • Olga Kulchytska, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 • Olga Bigun, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 • Stepan Horob, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 • Marchuk Vasyl, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 • Salyha Taras, Ivan Franko Lviv National University, Ukraine
 

Editorial Board (Biology)

 • Andriy Simchuk, Doctor of Biological Sciences, Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine,
 • Vasyl Parpan, Doctor of Biological Sciences, Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine,
 • Ihor Kozak, Doctor of Biological Sciences, Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine; The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland,
 • Agata Konarska, PhD, Associate Professor, The University of Life Sciences in Lublin, Poland,
 • Krystyna Piotrowska-Weryszko,  PhD, Associate Professor, The University of Life Sciences in Lublin, Poland,
 • Sergiy Kondratyuk, Doctor of Biological Sciences, Professor, M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS Ukraine,
 • Mariya Fedoryak, Doctor of Biological Sciences, Professor, Chernivtsi National University,
 • Galyna Melnychenko, PhD in Biological Sciences, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine (Executive Secretary),
 • Myroslava Mylenka, PhD in Biological Sciences, Associate Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine,
 • Mariya Bayliak, Doctor of Biological Sciences, Associate Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine,
 • Viktor Husak, PhD in Biological Sciences, Associate Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine,
 • Oleksandra Abrat, PhD in Biological Sciences, Associate Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine,
 • Andriy Zamoroka, PhD in Biological Sciences, Associate Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine,
 • Viktor Shparyk, PhD in Biological Sciences, Associate Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine,
 • Viktoriya Gniezdilova, PhD in Biological Sciences, Associate Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine,
 • Nadiya Riznychuk, PhD in Biological Sciences, Associate Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine,
 • Tetyana Mykytyn, PhD in Biological Sciences, Associate Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine,
 • Ivan Khomyak, PhD in Biological Sciences, Associate Professor, Zhytomyr Ivan Franko University, Ukraine.