Редакційний штат

Г о л о в н і  р е д а к т о р и

БУДНИК Олена, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки початкової освіти, директор Центру     інноваційних освітніх технологій "PNU-EcoSystem", ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (Україна)

ЗУБ'ЯК Роман, кандидат педагогічних наук, ректор, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)

Р е д а к ц і й н а  к о л е г і я

МИХАЙЛИШИН Галина, доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (Україна)

СМОЛІНСЬКА Олеся, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри філософії та педагогіки, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького (Україна)

КРИШТАНОВИЧ Мирослав, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Національний університет "Львівська політехніка" (Україна)

ДЗЯБЕНКО Ольга, проектний менеджер, навчальна лабораторія Деусто,  інженерний факультет, Університет Деусто (Іспанія)

ЛІСНІК Антон, доктор наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту, Католицький університет в Ruzomberok (Словацька Республіка)

ПАПАЄВРІПІДОУ Маріос, доктор наук, кафедра природничих наук, Кіпрський університет (Республіка Кіпр)

НІКОЛАЄСКУ Інна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (Україна)

ВАСЯНОВИЧ Григорій, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (Україна)

МАРИНОВСЬКА Оксана, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту та освітніх інновацій, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)

САЙДАК-БУРСКА Анна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри шкільної педагогіки та академічної дидактики, Ягеллонський університет (Республіка Польща)

ВИРОСТКЄВІЧ Міхель, доктор наук, богослов, еколог, експерт у галузі засобів масової інформації, професор, Люблінський Католицький Університет Івана Павла II (Республіка Польща)

МАЗУР Піотр, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки, професор, Державна Вища Професійна школа в Хелмі (Республіка Польща)

КОТИК Тетяна, доктор педагогічних наук, професор кафедри фахових методик і технологій початкової освіти, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (Україна)

ОЛІЯР Марія,  доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки початкової освіти, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (Україна)

ЧУМАК Микола, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри теорії та методики навчання фізики та астрономії, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Україна)

ЦЮНЯК Оксана, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки початкової освіти, доцент, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (Україна)

БУЧКІВСЬКА Галина, доктор педагогічних наук, професор, декан гуманітарного факультету, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (Україна)

ПЄХОТА Беата Анна, доктор педагогічних наук, доцент, Державна Вища Професійна Школа імені Пігоня в Кросно (Республіка Польща)