Етика публікацій

"Освітні обрії" спрямована на дотримання етичних норм, вироблених на основі рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics). Усі взаємини з питань видавничої етики, що виникають між авторами та редакційною колегією часопису, регулюються загальноприйнятими міжнародними стандартами COPE (Committee on Publication Ethics). Нами враховано досвід авторитетних міжнародних і вітчизняних журналів у даному напрямі.

Ми зберігаємо авторські права без обмежень.