ЗМІСТ ТА ЯКІСТЬ БАЗОВОЇ ОСВІТИ ЯК СУТТЄВИЙ ЧИННИК ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СУЧАСНОМУ ТЕХНІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Тетяна ХОХЛОВА кандидат технічних наук, професор, директор, Навчально-науковий інститут інтегрованих форм навчання, Національна металургійна академія України, Україна https://orcid.org/0000-0002-1711-0404
  • Юрій СТУПАК кандидат технічних наук, доцент, кафедра теорії, технології та автоматизації металургійних процесів, Національна металургійна академія України, Україна https://orcid.org/0000-0002-7199-057X
  • Герман САВЧЕНКО старший викладач, директор, коледж Національної металургійної академії України, Україна https://orcid.org/0000-0002-3496-7186

DOI:

https://doi.org/10.15330/obrii.50.1.190-200

Ключові слова:

вища інженерна освіта, професійна освіта, дуальна форма навчання, фахові компетентності, вимоги роботодавців, тривалість шкільного навчання, природничо-математичний цикл дисциплін, залишкові знання, стандарт вищої освіти

Анотація

У статті проаналізовані найбільш суттєві фактори, що впливають на формування фахових компетентностей випускників вишів з інженерних спеціальностей та оцінку роботодавцями якості підготовки фахівців у вишах. Проаналізовано загальні тенденції та основні причини збільшення тривалості шкільного навчання в Україні та країнах Європи; зв'язок між труднощами, що виникають у студентів окремих спеціальностей при вивченні дисциплін природничо-математичного циклу та низки спеціальних дисциплін в університеті та обсягом вивчення відповідних дисциплін у школі. Зазначено актуальність STEM-орієнтованого підходу до навчання як сучасного напряму модернізації та інноваційного розвитку природничо-математичного, гуманітарного профілів освіти. Наголошено на важливості професійної адаптації молодих фахівців на виробництві та перспективності впровадження дуальної форми освіти. На основі аналізу відгуків роботодавців щодо якості підготовки фахівців з вищою освітою показано необхідність постійного зворотного зв’язку з метою коригування змісту навчання в університетах. З використанням результатів анкетування (опитування) роботодавців – підприємств металургійної галузі м. Нікополь та регіону запропоновані конкретні заходи щодо реалізації принципу єдності й наступності шкільної, вищої освіти та професійної діяльності випускників з використанням практичного досвіду освітньої діяльності Інституту інтегрованих форм навчання та коледжу НМетАУ. На основі позитивних практичних результатів показано перспективність запропонованих заходів з підвищення якості підготовки фахівців з інженерних спеціальностей у сучасному технічному закладі вищої освіти.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-04-08

Номер

Розділ

Наукові статті