ҐЕНЕЗА І ВИТОКИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ

  • ЛЕСЯ ВИСОЧАН кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» https://orcid.org/0000-0002-4951-0074
Ключові слова: природничо-наукова підготовка, майбутні вчителі, початкова школа, ґенеза викладання природознавства, методика викладання природознавства

Анотація

У статті представлена рецепція проблеми ґенези і витоків формування та розвитку природничо-наукової підготовки майбутніх учителів початкової школи. Визначено два основні періоди такого процесу. Перший найбільш тривалий – ХІ–ХVІІІ ст. – визначено як етап «натуралістичної освіти і виховання». Його основний зміст склали уявлення про розвиток природи, які передавалися з покоління в покоління та відображали закономірні, детерміновані природні процеси і явища.. Другий період окреслено кінцем XVIII – початком ХХ ст. та визначено як «природознавчо-шкільний». У цей час природознавство ввійшло у практику шкільного навчання, почали розробляти його науково-теоретичні та організаційно-методичні засади.

Біографія автора

ЛЕСЯ ВИСОЧАН, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

 

Опубліковано
2020-12-02
Розділ
Наукові статті