РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ОСВІТНІЙ РЕЗУЛЬТАТ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

  • ТЕТЯНА КОТИК доктор педагогічних наук, професор кафедри фахових методик і технологій початкової освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» https://orcid.org/0000-0001-8213-8318
  • ІРИНА КЄЖКОВСКА кандидат педагогічних наук, нострифіковано як доктор суспільних наук у галузі педагогіки, професор, Гданська Вища Гуманістична Школа у Гданську, Філія в Кошаліні https://orcid.org/0000-0001-9942-2876
Ключові слова: розвиток емоційного інтелекту, молодші школярі, Нова українська школа, емоційно-ціннісна складова змісту освіти

Анотація

У статті висвітлено результати аналізу можливостей Нової української школи впливати на розвиток емоційного інтелекту школярів. Визначено напрями його розвитку відповідно до вимог особистісно зорієнтованого, компетентнісного, комунікативного, діяльнісного підходів, задекларованих у Державному стандарті загальної початкової освіти як обов’язкові орієнтири для оновлення змісту освіти. Розкрито особливості організації навчання на інтегрованій основі для розвитку емоційного інтелекту молодших школярів. Виокремлено та докладно описано емоційну складову змісту освітніх галузей початкової школи.

 

Біографії авторів

ТЕТЯНА КОТИК, доктор педагогічних наук, професор кафедри фахових методик і технологій початкової освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

 

ІРИНА КЄЖКОВСКА, кандидат педагогічних наук, нострифіковано як доктор суспільних наук у галузі педагогіки, професор, Гданська Вища Гуманістична Школа у Гданську, Філія в Кошаліні

 

 

Опубліковано
2020-11-11
Розділ
Наукові статті