ҐЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

  • МИХАЙЛО ПАЛАГНЮК кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри суспільних наук, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу https://orcid.org/0000-0002-2512-075X
Ключові слова: філософія ґендеру, професійна підготовка, інженерно-технічна освіта, ґендерні стереотипи, ґендерна рівність, ґендерна дискримінація, професії STEM

Анотація

У статті висвітлено актуальність проблеми ґендеру у професійній підготовці фахівців у закладах інженерно-технічної освіти України в умовах євроінтеґрування. Наголошено на потребі забезпечення ґендерної рівності у виборі професій інженерно-технічного профілю, рівних можливостей для чоловіків та жінок у сфері зайнятості. Представлено результати емпіричного дослідження з вивчення ґендерних стереотипів у виборі професійного фаху серед студентів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (в опитуванні взяли участь 110 респондентів). З’ясовано, що ґендерні ознаки у значної частини молодих людей не є прерогативою вибору професій інженерно-технічного профілю (про це вказали 54,1% опитаних). Досліджено, що 18,3% опитаних схильні до стереотипних уявлень щодо пріоритетності чоловіків у виборі та досягненні успіху у сфері комп’ютерної чи нафтової інженерії. Ґендерний стереотип у професійному самовизначенні розглядається як культурне явище, що формується під впливом конкретних історичних умов і є продуктом соціокультурних норм, правил чи очікувань. Вказано на випадки ґендерної дискримінації, що мають місце у професійній сфері, про що зізналися 28,4% респондентів. Обґрунтовано негативний вплив ґендерної дискримінації на економічний розвиток країни. Визначено важливе значення стереотипного мислення щодо статусу чоловіків і жінок у підтримці ґендерної нерівності в соціально-економічній системі суспільства. Акцентовано на необхідності подолання ґендерних стереотипів стосовно вибору професії STEM і досягнення успіхів в інженерно-технічній справі серед представників чоловічої та жіночої статі.

 

Біографія автора

МИХАЙЛО ПАЛАГНЮК, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри суспільних наук, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

 

Опубліковано
2020-10-12
Розділ
Наукові статті