ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ З ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ

  • ГАЛИНА ВОЙТКІВ , кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики і методики викладання, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» https://orcid.org/0000-0002-2158-9577
  • ЛЮБОВ ЯБЛОНЬ , доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики і методики викладання, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» https://orcid.org/0000-0003-3186-6969
Ключові слова: навчально-предметна компетентність, Stem-засоби, уміння вчитися, специфічні вміння, універсальні вміння

Анотація

Стаття присвячена визначенню сутності поняття “навчально-предметна компетентність з фізики”, встановленню універсальних і специфічних вмінь, через які вона проявляється в учнів. Авторами виділені когнітивний, діяльнісний, емоційний, методологічний компоненти навчально-предметної компетентності з фізики, рівні сформованості навчально-предметної компетентності в учнів та показники для визначення кожного з рівнів. Обґрунтовано важливість використання Stem-засобів, до яких відносять сучасні засоби і технології, що пропонує техніка, виробництво та цифровий світ для формування вміння вивчати фізику не тільки на уроках, але й в подальшій професійній сфері діяльності. Визначено найбільш використовувані  Stem-засоби в навчанні фізики та наведено приклади їх впливу на формування кожного з компонентів навчально-предметної компетентності.

 

Біографії авторів

ГАЛИНА ВОЙТКІВ, , кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики і методики викладання, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

 

ЛЮБОВ ЯБЛОНЬ, , доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики і методики викладання, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

 

Опубліковано
2020-09-10
Розділ
Наукові статті