САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

  • ГАЛИНА СІВКОВИЧ кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” https://orcid.org/0000-0003-2770-7113
  • АЛЛА БОЙЧУК кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” https://orcid.org/0000-0002-6340-1894
  • ОКСАНА ТИТУНЬ кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” https://orcid.org/0000-0001-7926-1630
Ключові слова: самостійна робота студентів, іноземна мова за професійним спрямуванням, форми, види і методи самостійної роботи, іншомовне спілкування, професійні навички

Анотація

У статті розглянуто особливості організації самостійної роботи студентів у процесі вивчення професійно орієнтованої іноземної мови, визначено сутність поняття ‘самостійнаробота’, доведена його багатозначність та складність. Проаналізовано самостійну роботу як важливий складник навчально-пізнавальної діяльності й самоосвіти майбутнього фахівця. Подано види, форми й методи самостійної роботи, що використовуються у процесі вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням. Охарактеризовано основні підходи до продуктивного виконання студентами самостійної роботи. Особлива увага приділяється ролі викладача в організації самостійної роботи та виокремлюються педагогічні умови за яких цей процес стає більш ефективним. Наголошується, що організація самостійної роботи з іноземної мови за професійним спрямуванням має враховувати основні тенденції в розвитку сучасної методики навчання іноземних мов: комунікативну спрямованість, активізацію мовленнєвої та мисленнєвої діяльності студентів у процесі оволодівання мовою як засобом спілкування, підвищення мотивації навчання, індивідуальний підхід до студентів і розвиток інтересу до предмету й майбутньої професії.

Біографії авторів

ГАЛИНА СІВКОВИЧ, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

 

 

АЛЛА БОЙЧУК, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

 

 

ОКСАНА ТИТУНЬ, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

 

 

Опубліковано
2020-11-08
Розділ
Наукові статті