ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК УМОВА КОНКУРЕНТНОСТІ ЩОДО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

  • ЄВГЕН ПРИСТУПА доктор педагогічних наук, професор, ректор, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0001-7862-4567
  • СВІТЛАНА КРИШТАНОВИЧ , доцент кафедри педагогіки та психології, кандидат наук з державного управління, доцент, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0002-2147-9028
Ключові слова: мобільність, професійна мобільність, професійна компетентність, учитель фізичної культури, освітні послуги

Анотація

У статті розглядається професійна мобільність як важлива якість майбутнього вчителя фізичної культури на ринку освітніх послуг. Обґрунтовується, що професійна компетентність є запорукою формування професійно мобільного педагога в закладах вищої освіти і в майбутньому гарантуватиме йому успішне виконання фахових обов’язків у навчальній та виховній діяльності в освітніх закладах. Встановлено, що професійна мобільність учителя фізичної культури – це готовність особистості до професійної активності, а саме: бути гнучким до змін в освітній галузі, адекватно сприймати та здійснювати оцінку щодо нововведень у системі освіти, саморозвиватися та самоудосконалюватися, розробляти авторські навчальні програми, упроваджувати інноваційні методи, форми та засоби на різних етапах навчання учнів, виховувати здобувачів освіти в демократичному освітньому середовищі; до творчості та креативності щодо виконання завдань у різних видах діяльності.

 

Біографії авторів

ЄВГЕН ПРИСТУПА, доктор педагогічних наук, професор, ректор, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

 

 

СВІТЛАНА КРИШТАНОВИЧ, , доцент кафедри педагогіки та психології, кандидат наук з державного управління, доцент, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

 

 

Опубліковано
2020-11-09
Розділ
Наукові статті