ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО РОЗИТКУ КРЕАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

  • ВІРА КОВАЛЬЧУК кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Ключові слова: креативність, креативна компетентність, творчість, освітній процес, творчі здібності, творча діяльність

Анотація

У статті розглянуто погляди на визначення поняття «креативна компетентність». Проаналізовано основні підходи до розуміння суті креативності в сучасній науковій літературі. Науковець зазначає, що креативність нерозривно пов'язана з емоційною, інтелектуальною, вольовою, рефлексивною, мотиваційною і діяльнісною сферами особистості. Автор простежує взаємозв’язок між термінами «креативність» і «творчість» та робить висновок, що креативність і творче мислення як особистісні категорії є обов'язковим компонентом у складі професійної компетентності будь-якого фахівця. Зважаючи на аналіз поняття креативної компетентності, стверджується, що вона охоплює цілі, ціннісні орієнтації, мотиви, знання, уміння, навички. У кожному компоненті креативність виявляється на різних рівнях діяльності. Доведено, що креативна компетентність конкретизується автором як складне особистісне утворення, що охоплює сферу моральних цінностей, емоцій, інтелекту, та вможливлює на принципово новому рівні перенесення набутих компетентностей з однієї галузі життєдіяльності в іншу з метою досягнення принципово нового результату діяльності. Підкреслено, що креативність не є вродженою характеристикою індивіда, а може бути сформованою завдяки особливим умовам виховання і навчання, основними з яких є мотивація до творчої діяльності, розвиток особистості. Розглянуто професійну підготовку викладача закладу вищої освіти до розвитку креативної компетентності студента в освітньому процесі.

 

Біографія автора

ВІРА КОВАЛЬЧУК, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

 

Опубліковано
2020-11-18
Розділ
Наукові статті