СИЛЛАБУС ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІН: СПІЛЬНОСТІ І ВІДМІННОСТІ

  • Михайло ЯЦУРА кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри матеріалознавства та новітніх технологій, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» https://orcid.org/0000-0001-8064-6466
  • Анна ГАМАРНИК кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри медичної інформатики, медичної та біологічної фізики, Івано-Франківський національний медичний університет https://orcid.org/0000-0001-6443-0286
  • Богдан РАЧІЙ доктор фізико-математичних наук, професор кафедри матеріалознавства та новітнiх технологій, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” https://orcid.org/0000-0001-8895-0737
Ключові слова: силлабус, навчально-методичний комплекс, методичний супровід, порівняльний аналіз

Анотація

У статті проведено порівняльний аналіз структур, змісту і значення силлабусу та НМК загального курсу фізики з розділу “Оптика”, розроблених для студентів спеціальності «Фізика і астрономія». На його основі зроблено висновок, що якщо НМК доповнити частинами силлабусу, які в НМК відсутні, то без найменшої шкоди для організації навчально-виховного процесу можна обійтися без силлабусу. Запропоновано нову (розширену) структуру НМК.

Опубліковано
2021-01-15
Розділ
Наукові статті