ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОЇ ОСВІТИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Ключові слова: Ключові слова: викладач, освіта, наукова діяльність, заклад вищої освіти

Анотація

У статті наголошується на важ­ливості діяльності викладача вищої школи, який має високу соціальну значущість і посідає одне з централь­них місць у державотворенні, фор­муванні психологічної культури осо­бистості, національної свідомості та духовної культури українського сус­пільства. Представлено базові етапи освіти. Описано біфункціональність наукової освіти як сферу освіти і на­уки, що перетинаються. Виявлено особливості наукової роботи викла­дача в умовах закладу вищої освіти.

Біографії авторів

ЮРІЙ КОЗЛОВСЬКИЙ

доктор педагогічних наук, професор, завідувач, кафедра педагогіки та інноваційної освіти, Національний університет "Львівська політехніка"

НАТАЛІЯ ВОВЧАСТА

докторка педагогічних наук, доцентка, доцентка, кафедра іноземних мов, Національний університет "Львівська політехніка"

АНДРІЙ ЦЮПРИК

доктор педагогічних наук, доцент, доцент, кафедра практичної психології та педагогіки, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Опубліковано
2022-04-05
Розділ
Наукові статті