ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

  • МИКОЛА БАЛУХ
Ключові слова: здоров'язбережувальні компетентності, компоненти здоров'я, майбутній учитель, психолого-педагогічні підходи

Анотація

У статті розглянуто проблему формування здоров'язбережувальних компетентностей майбутніх учителів початкових класів та проаналізовано їх місце у структурі компетентності педагога. На основі нашого дослідження проведене узагальнення науково-педагогічної літератури, подано розуміння підходів до формування здоров'язбережувальних компетентностей майбутніх учителів початкових класів у ході фахової підготовки. Висвітлено стан професійного здоров'я учителя, адже саме в сучасних умовах реформування освітньої галузі здоров'я підростаючого покоління розглядається не тільки як важливий ресурс, а й провідний показник прогресу суспільства, ознака гармонійного і комфортного середовища для особистісного самовияву громадянина. Визначено та обґрунтовано основні психолого-педагогічні підходи до формування здоров'язбережувальних компетентностей майбутніх учителів початкових класів, до складу яких входять: ціннісно-мотиваційний, когнітивний, операційно-технологічній, компонент особистих і професійних якостей педагога. Нами проведено аналіз та сформульовано висновки про те, що здоров'язбережувальні компетентності майбутнього вчителя початкових класів – це особисті сні характеристики та особливості, спрямовані на збереження власного фізичного, психічного, соціального та духовного здоров'я, а також сприяння збереженню, зміцненню здоров'я учнів під час навчального процесу та поза ним.

Біографія автора

МИКОЛА БАЛУХ

викладач, кафедра туризму, теорії і методики фізичної культури і валеології, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Опубліковано
2022-04-06
Розділ
Наукові статті