ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ (70-ТІ РОКИ ХХ СТ.): ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ УРОКИ

Ключові слова: моральні цінності, атеїстичне виховання, майбутні лікарі, УРСР, заклади вищої медичної освіти

Анотація

Представлено результати історико-педагогічного аналізу виховної роботи щодо формування моральних цінностей майбутніх лікарів у малодосліджений радянський період (70-ті роки ХХ століття). Визначено й охарактеризовано партійно-ідеологічний та атеїстичний компоненти змісту морального виховання. Виявлено тенденцію протиставлення моралі та релігії, антагонізму моральних і релігійних цінностей. Проілюстровано підміну категорій морального виховання у радянській вищій школі, необхідність формування у сучасних українських студентів загальнолюдських, християнських і національних моральних цінностей.

Біографія автора

ОЛЬГА ХРИСТЕНКО

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

 

Опубліковано
2022-10-20
Розділ
Наукові статті