ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ КАЗКОТЕРАПІЇ

Ключові слова: діти дошкільного віку, етичні уявлення, казкотерапія, казкові ситуації

Анотація

У статті розкрито питання формування етичних уявлень у дітей дошкільного віку за допомогою казкотерапії. На всіх етапах суспільного розвитку мораль є важливим регулятором людської поведінки, людських взаємин. Ефективність морального виховання залежить від правильної організації діяльності дітей, від умілого поєднання з методами переконання, накопиченням позитивного морального досвіду. З огляду на це актуальним і своєчасним є запровадження в освітній простір закладу дошкільної освіти методу казкотерапії. Автором доведено, що казкотерапія як метод впливу дозволяє взяти з казкової історії її прихований потенціал, а пережиті казкові ситуації допоможуть дошкільникам позбавитися агресії, замкнутості, психологічно й морально підготуватися до реальних життєвих проблем.

Біографія автора

НІНА ГОРДІЙ

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Опубліковано
2022-10-20
Розділ
Наукові статті