ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПРАВА

Ключові слова: студент, викладач, заклад вищої освіти, правник, професійна компетентність, інноваційні технології

Анотація

У статті вказується на актуальність дослідження процесу формування професійної компетентності майбутніх викладачів права в закладах вищої освіти, що обумовлено низкою принципово важливих обставин. Акцент робиться на тому, що великого значення набуває погляд на їх професійну компетентність з позиції соціально-правового замовлення суспільства.

Охарактеризовано діяльність майбутніх викладачів права, що висуває підвищені вимоги до набуття ними професійної компетентності. Формування цієї компетентності в закладах вищої освіти розглядається як процес оволодіння магістрантами професійно орієнтованих знань, умінь і навичок, а також професійно значущих якостей, достатніх для здійснення ними індивідуального творчого внеску в обрану  професію. Підкреслено, що професійна компетентність поєднує особистісний і професійний аспекти на основі сукупності взаємопов’язаних компетенцій, зумовлених рівнем теоретичної і практичної підготовленості майбутніх правознавців до здійснення діяльності.

Теоретико-методологічною основою щодо обґрунтування процесу професійної підготовки майбутнього викладача права має чітко визначений цільовий, змістовий, процесуальний та результативний підходи. Аналіз наукових і практичних джерел дав можливість визначити зміст і сутність поняття “професійна підготовка”, яка здійснюється з метою одержання певної професії або спеціальності тим або іншим працівником і обов’язково передбачає різні рівні підготовки.

Біографія автора

МИРОСЛАВ КРИШТАНОВИЧ

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет "Львівська політехніка"

 

 

Опубліковано
2022-10-20
Розділ
Наукові статті