ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З БІОЛОГІЇ У 9 КЛАСІ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Ключові слова: освітній процес, шкільний курс загальної біології, предметні компетентності учнів, інформаційні технології навчання, технологія перевернутого навчання, візуалізація навчального матеріалу, живі презентації, навчальні відеоролики

Анотація

Стаття обґрунтовує доцільність застосування методів візуалізації навчального матеріалу на прикладі загальної біології у 9 класі. Для реалізації поставленої мети застосовували методи: аналіз джерел інформації з окресленої проблеми, вивчення досвіду роботи та анкетування вчителів біології, педагогічний експеримент.

Автором доведено, що візуалізація навчального матеріалу із загальної біології з використанням живих презентацій і навчальних відеороликів забезпечує наочність і лаконічність навчального матеріалу, можливість ефективно навчатися за межами класу; дозволяє застосовувати технологію перевернутого навчання, полегшує взаємодію вчителів та учнів під час дистанційного і змішаного навчання; сприяє підвищенню пізнавального інтересу учнів, швидкому формуванню у них предметних компетентностей.

Біографія автора

ІВАН МЕРДУХ

ІВАН МЕРДУХ, кандидат технічних наук, завідувач лабораторії природничо-математичних дисциплін,

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 

 

Опубліковано
2022-10-21
Розділ
Наукові статті