ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІДПРИЄМЛИВОСТІ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • ОЛЬГА МАКАРУК

DOI:

https://doi.org/10.15330/obrii.54.1.105-109

Ключові слова:

ініціативність, ключова компетентність, компетентнісне навчання, Нова українська школа, підприємливість, підприємницька компетентність, уроки з підприємницьким тлом, initiative, key competence, competence training, New Ukrainian school, entrepreneurship, entrepreneurial competence, lessons with an entrepreneurial background

Анотація

У статті актуалізовано необхідність формування у молодших школярів підприємливості як уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства й держави, як здатність до підприємницького ризику. Наголошено на життєзначущості цієї компетентності, необхідності її формування, починаючи з початкової школи. Унесено деякі уточнення щодо сутності і змісту поняття «підприємливість». Для термінологічної чіткості з’ясовано співвіднесеність терміна «підприємливість» та «ініціативність». Підприємливість розглядається як життєва настанова, яку характеризують творче й інноваційне мислення, потреба в досягненнях і розумне управління. Підприємливість є особистісним утворенням, яке сприяє найбільш ефективній реалізації людини у практичній діяльності, а здобуті учнями в початковій школі знання й вміння з фінансової грамотності, що дозволяють вирішувати пізнавальні та практичні завдання, є необхідним підґрунтям для подальшого розвитку економічної освіти і виховання дітей на наступних щаблях навчання.

 

Біографія автора

ОЛЬГА МАКАРУК

викладачка кафедри філології, Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-21

Номер

Розділ

Наукові статті