ПЕДАГОГІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «КОМПЕТЕНТНІСТЬ З БІОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО БАКАЛАВРА ПРИРОДНИЧИХ НАУК»

Ключові слова: визначити педагогічну сутність поняття «компетентність з біології майбутнього бакалавра природничих наук» як складової професійної компетентності

Анотація

У статті обумовлено імператив природничої складової наукових знань. Актуалізується проблемне поле підготовки здобувачів вищої педагогічної освіти, у якому провідна роль належить саме майбутнім бакалаврам природничих наук. Авторами наголошується на посиленні інтеграційних зв’язків у сфері освіти і науки, актуалізації запитів суспільства на фахівця з широким діапазоном практико-орієнтованих знань, необхідним рівнем професійних умінь і навичок, здатністю впроваджувати в освітній простір загальнокультурні цінності. З огляду на це особлива увага приділяється поняттю “компетентність з біології майбутнього вчителя природничих наук” як ключовому фактору забезпечення наукового підходу та реалізації цілісної природничої освіти

Біографія автора

НАДІЯ ГРАМАТИК

кандидатка педагогічних наук, доцентка, викладачка кафедри фізичної культури, біології та основ здоров’я, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Опубліковано
2022-10-21
Розділ
Наукові статті