ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ НАФТОГАЗОВОГО ПРОФІЛЮ

Ключові слова: професійна спрямованість, математична підготовка, міжпредметні зв'язки, мотивація

Анотація

У статті досліджено міжпредметні зв'язки математичних і професійно орієнтованих дисциплін у нафтогазовій інженерній освіті. Виявлено тісний зв'язок математичних і дисциплін природничого, загальтотехнічного та фахового спрямувань. Наведено приклади завдань моделювання ситуацій, що виникають у професійній діяльності інженера нафтогазового профілю, а дослідження цієї ситуації здійснюється за допомогою математики. Включення таких професійно спрямованих завдань стимулює навчальну мотивацію студентів. Окреслені проблеми характерні в організації професіоналізації змісту дисциплін математичного циклу.

Біографії авторів

ІНЕСА ГУРАЛЬ

кандидатка фізико-математичних наук, доцентка кафедри вищої математики, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ЛІАНА СМОЛОВИК

кандидатка технічних наук, доцентка кафедри вищої математики, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Опубліковано
2022-11-04
Розділ
Наукові статті