МЕТАФОРА ЯК ФОРМА ВИСЛОВЛЕННЯ ІДЕЙ

  • НАТАЛІЯ СКОМОРОВСЬКА , Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Україна https://orcid.org/0000-0002-0629-3049
Ключові слова: метафора, мисленнєва діяльність, мовлення, світогляд, пізнання

Анотація

У статті розкрито роль метафори у процесі людського пізнання та створення нових понять. Проаналізовано праці відомих філософів, психологів, основні теорії трактування метафори в розвитку мислення та мовлення людини. Зроблено висновки, що інтерес до метафори виник ще з античних часів, коли її розглядали як один із способів світорозуміння, що допомагало пояснити незрозумілі явища, асоціювати їх з уже відомими. Метафора стала важливим інструментом у вивченні світоглядної системи людини, а це, у свою чергу, викликало багатобічне осмислення як окремої проблемної ситуації, так і різних періодів життя, що знаходиться у постійному русі та трансформації. Авторка звернула увагу на той факт, що з кожним десятиліттям науковий інтерес до метафори тільки зростає, цінні ідеї трансформуються у сучасні підходи. Пізнаючи та створюючи нову реальність, люди збагачують власні знання, спостерігають широкі можливості метафоричних перенесень. Метафора розглядається як потужний інструмент мислення, прийом пізнання та генерації нових ідей.

 

 

Біографія автора

НАТАЛІЯ СКОМОРОВСЬКА, , Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Україна

доцент кафедри теорії та методики навчання, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Україна

Опубліковано
2023-03-17
Розділ
Наукові статті