Редакційний штат

Редакційна колегія:

 1. Пілецька Любомира – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри соціальної психології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», голова редколегії
 2. Карпенко Зіновія - доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», заступник голови редколегії
 3. Заграй Лариса - доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
 4. Москалець Віктор - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та експериментальної психології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
 5. Климишин Ольга - доктор психологічних наук, професор кафедри психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
 6. Міщиха Лариса - доктор психологічних наук, професор кафедри загальної та експериментальної психології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
 7. Гоян Ігор - доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної психології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
 8. Федик Оксана – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та експериментальної психології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
 9. Бохонкова Юлія - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціології, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.
 10. 10.Борисюк Алла – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та філософії, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет».

11.Заверуха Ольга – кандидат психологічних наук, доцент, викладач кафедри практичної психології та педагогіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

12.Завацький Юрій - кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри здоровʼя людини та фізичного виховання, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.    

13.Фурман Анатолій -- доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи ТНПУ.

14.Савчин Мирослав доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри Дрогобицького державного  педагогічного університету імені Івана Франка. 

 1. Лещинська Олена -- доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри теоретичної та практичної психології
  Національний університет «Львівська політехніка»
 2. Бурлакова Ірина -- доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри практичної психології та соціальної роботи, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.  
 3. Гуляс Інеса - доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
 4. Орап Марина – доктор психологічних наук, доцент професор кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
 5. Жигаренко Ігор - доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та соціології, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

20. Абрамцьов  Рафал – доктор PHD,  директор  Інституту  психології  Державного  педагогічного університету імені Національної комісії з питань освіти у Кракові (Польща)

 1. Карпенко Євген Володимирович доктор психологічних наук, доцент кафедри психології Львівського державного університету внутрішніх справ.
 2. Auksė Endriulaitienė – PhD in Social Sciences (Psychology), Professor, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Vytautas Magnus University (VMU).
 3. Чуйко Оксана – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», відповідальний секретар