Редакційний штат

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ НАУКОВОГО ВИДАННЯ «ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ» 

 1. Любомира Пілецька  – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри соціальної психології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», голова редколегії;
 2. Зіновія Карпенко - доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», заступник голови редколегії;
 3. Оксана Федик  – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та експериментальної психології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» - відповідальний секретар;
 4. Ігор Гоян  - доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної психології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
 5. Юлія Бохонкова - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціології, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;  
 6. Алла Борисюк – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та філософії, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»;
 7. Ольга Заверуха – кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри практичної психології та соціальної роботи, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;
 8. Юрій Завацький - доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та соціології, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;
 9. Анатолій Фурман - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи ТНПУ; 
 10. Ірина Бурлакова - доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології та соціальної роботи, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;
 1. Марина Орап - доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
 2. Ігор Жигаренко - доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та соціології, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;
 3. Ліана Спицька - доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології та соціальної роботи, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
 4. Auksė Endriulaitienė – PhD in Social Sciences (Psychology), Professor, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Vytautas Magnus University (VMU);