МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДІАХРОНІЧНОГО АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ

  • Світлана Литвин-Кіндратюк ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Ключові слова: принцип історизму, історіогенез особистості, діахронічний аналіз, соціальна історична психологія, міжпоколіннєва спадкоємність, контекстуальність.

Анотація

У статті розкривається стратегія організації дослідження в галузі соціальної історичної психології на засадах збагачення змісту  принципу історизму та поля понять, що описують логіку «істо­ріоризації» особистості у світі, що стрімко змінюється. Окреслено способи організації дослідження, які містять варіанти синхронічного та діахронічного способів аналізу. Показано, що у процесі розвитку особистості в онтогенезі елементи діахронічного розгляду є складовою синхронічного трактування отриманих результатів, оскільки у його перерізі маркується дискретна мить історії в шерезі подій життя певного покоління та на тлі сучасної соціальної ситуації розвитку. Натомість діахронічний аналіз визначено різновидом стратегії «аналізу процесів», що звернутий до вимірів історичного процесу. Він апелює до окремого типу розвитку – історіогенезу особистості, якому притаманні гетерохронність, між­по­коліннєва спадкоємність та соціокультурна контекстуальність. Окреслено види діахронічного аналізу: «масштабний» та «локальний», «близький» та «віддалений». Діахронічний аналіз в соціальній історичній психології визначено стратегією організації дослідження, яка спирається на фігуративні реконструктивні процедури, насамперед метод психолого-історичної реконструкції.  Розкрито основне завдання діахро­нічного аналізу, яке полягає в переході від лінійного до нелінійного аналізу сталості-змінюваності сторич­ного розвитку особистості, насамперед у контексті домінування процесів соціогенезу та культурогенезу. Оновлення їхніх конфігурацій виявляється в соціальних змінах у рамках множинного соціального часу та культурних фігураціях стабільних форм поведінки особистості

 

Опубліковано
2020-02-20
Розділ
Персонологічні моделі та концепції